vrijdag, 7. april 2017 - 15:03 Update: 07-04-2017 15:24

Minister Plasterk stelt Integriteitskamer in voor Sint Maarten

Minister Plasterk stelt Integriteitskamer in voor Sint Maarten
Foto: RVD
Den Haag/Sint Maarten

Vrijdag heeft de Rijksministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een Algemene maatregel van rijksbestuur, die de instelling van een Integriteitskamer voor Sint Maarten regelt. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Toezicht en advies

In het voorstel staat dat de Integriteitskamer toezichthoudende- en adviserende taken krijgt. Zij doet onderzoek wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen zijn en geeft dwingende adviezen aan de regering van Sint Maarten hoe hiermee om te gaan. 

Zo nodig aangifte

Zo nodig wordt aangifte gedaan als er sprake is van strafbare feiten. Verder adviseert de Integriteitskamer de regering van Sint Maarten over integriteitsbeleid en doet voorstellen daarvoor. De Integriteitskamer wordt benoemd door de Rijksministerraad en rapporteert daaraan.

Corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen

De inhoud van de diverse rapportages over de integriteitsproblematiek op Sint Maarten laat zien dat corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen van de bevolking voorkomt, óók in het politieke bestuur. Eerder was er met Sint Maarten overeenstemming over landswetgeving om een dergelijke Integriteitskamer in te stellen.

Wetgeving niet willen invoeren

Uiteindelijk heeft de regering van Sint Maarten, gesteund door de Staten, die wetgeving niet willen invoeren. Daarmee is duidelijk geworden dat Sint Maarten niet eigenstandig het voornemen heeft om de integriteitsproblemen adequaat aan te pakken. 

Gezien de ernst van de situatie ziet de Koninkrijksregering zich gedwongen om inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur in het Koninkrijk en de Integriteitskamer via een Algemene maatregel van rijksbestuur te regelen.