maandag, 13. november 2017 - 19:04

Belgen en klimaatverandering: liever subsidies dan belastingen

Belgen en klimaatverandering: liever subsidies dan belastingen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Antwerpen

De overgrote meerderheid van de Belgen ziet de klimaatverandering als een vaststaand feit. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de European Social Survey (ESS). We zijn het er ook over eens dat menselijke activiteiten – meer dan natuurlijke processen — aan de basis liggen van het veranderende klimaat. Als het gaat om maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn de Belgen eerder voorstander van het subsidiëren van hernieuwbare energie.

Consensus over klimaatverandering, weinig kopzorgen

Waar in sommige landen de opwarming van de aarde nog met enige scepsis bekeken wordt, bestaat er in België een consensus: een overgrote meerderheid van de bevraagde Belgen (96,5 procent) gelooft dat de opwarming van de aarde waarschijnlijk of zeker plaatsvindt. Toch wil dit niet zeggen dat de Belgen er echt van wakker liggen. Slechts de helft van de bevraagden is enigszins bezorgd (49,2 procent), terwijl het aantal mensen die aangeven heel (25,5 procent) of uiterst bezorgd (6,5 procent) te zijn over de klimaatverandering eerder beperkt is.

Menselijke activiteiten als schuldige

De visie op de oorzaken voor de klimaatverandering is iets meer divers. Toch gaat het grootste gedeelte van de bevraagde Belgen (53,3 procent) akkoord dat vooral menselijke activiteiten al dan niet samen met natuurlijke processen aan de basis liggen van de klimaatverandering. 39,7 procent van de bevraagden kent een even grote verantwoordelijkheid toe aan natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Daarmee erkennen de meeste bevraagde Belgen de collectieve verantwoordelijkheid van de mens. De bevraagde Belgen voelen zich ook gedeeltelijk persoonlijk verantwoordelijk om de klimaatverandering tegen te gaan.

Liever subsidies dan belastingen

Wanneer er wordt gevraagd naar de steun voor beleidsmaatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zijn de Belgen voorstander van subsidies voor hernieuwbare energie: 77,3 procent van de bevraagden is sterke of lichte voorstander van dergelijke subsidie, terwijl slechts 11,5 procent deze maatregel matig of sterk afwijst. Dit is minder uitgesproken wanneer het gaat om steun voor het belasten van fossiele brandstoffen: 32,2 procent van de bevraagde Belgen blijkt sterke of lichte voorstander te zijn voor een hogere belasting, terwijl 46,4 procent deze maatregel matig of sterk afwijst.

Groene jongens, jongeren en politieke interesse

Uit de bevraging blijkt dat de bezorgdheid over klimaatverandering afhankelijk is van een aantal kenmerken: zo blijken jongeren bezorgder over de klimaatverandering dan ouderen. Ook mensen met een grotere politieke interesse zijn meer verontrust over de opwarming van de aarde. Tot slot hoeft het ook niet te verbazen dat Belgen met een linkse(re) politieke voorkeur en mensen die op de politieke partijen Groen! of Ecolo hebben gestemd vaker wakker liggen van de klimaatverandering.