donderdag, 23. november 2017 - 15:49

Gebiedsverbod Imam Fawaz Jneid terecht opgelegd

Gebiedsverbod Imam Fawaz Jneid terecht opgelegd
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag het beroep dat de heer Jneid had ingesteld tegen het aan hem opgelegde gebiedsverbod ongegrond verklaard. Dit gebiedsverbod is aan hem opgelegd voor de duur van zes maanden omdat hij vooral in de Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag het jihadistische gedachtengoed verspreidt. Omdat jongeren in deze wijken vatbaar zijn voor het radicale gedachtengoed en Jneid aanzet tot het plegen van terroristische misdrijven is hij een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Gevaar voor nationale veiligheid

De rechtbank oordeelt dat de minister zich terecht op het standpunt stelt dat de gedragingen van Jneid een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Om die reden wordt voldaan aan het criterium van artikel 2 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Het gebiedsverbod is dan ook terecht opgelegd.

Geen toestemming om rapportage in te zien

De rechtbank stelt vast dat de conclusies van de minister gebaseerd zijn op een rapport van de politie van 14 augustus 2017. Jneid heeft de rechtbank geen toestemming gegeven om kennis te nemen van dit rapport. Daarom kan de rechtbank zich geen oordeel vormen over de adviezen en conclusies van dit rapport. De gevolgen van deze weigering om het rapport in te zien komen voor risico van Jneid. De rechtbank gaat dan ook uit van de juistheid van dit rapport.  

Categorie:
Provincie: