woensdag, 7. februari 2018 - 22:41 Update: 07-02-2018 22:45

Onderzoekers: Langere kerstvakantie zou aantal griepgevallen verminderen

Onderzoekers: Langere kerstvakantie zou aantal griepgevallen verminderen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Antwerpen/Hasselt

In vakantieperiodes loopt het aantal griepbesmettingen tot 20% terug, vergeleken met schooldagen. Dat komt door een verandering in onze sociale contacten tijdens de vakantie.

Week langer

'Als we de kerstvakantie met een week zouden verlengen, zal de griepepidemie minder hard toeslaan', zeggen onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt woensdag.

Minder besmettingen

Sluit de scholen: dat advies duikt wel vaker op wanneer de griep opnieuw toeslaat. Wanneer kinderen minder met elkaar in contact komen, zal het aantal besmettingen ook verminderen. Of deze strategie ook de meest haalbare is, staat nog ter discussie. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen (Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases) en van de Universiteit Hasselt (Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics) doen nu hun duit in het zakje.

Wiskundige modellen

De wetenschappers lieten wiskundige modellen los op gegevens van het aantal mensen met griepachtige symptomen tijdens het griepseizoen 2008-09. Ze gebruikten hiervoor een uitgebreide set data omtrent mobiliteit en sociale contactgegevens in België. 

'We stelden vast dat mensen voornamelijk contact hebben met mensen van dezelfde leeftijd en tussen verschillende generaties (kind-ouder-grootouder)', vertelt prof. Niel Hens (UAntwerpen/Uhasselt). 'Tieners hebben het grootst aantal contacten. Die data werden naast infectieziektegegevens gelegd. Daaruit bleek dat sociale contacten een grote voorspellende waarde hebben om de verspreiding van infectieziekten, zoals griep, in kaart te brengen.'

Vakantie verzacht epidemie

In hun meest recente onderzoek focusten Hens en collega’s op de rol van de vakantieperiodes en van de weekends. Hens: 'Tijdens die vrije dagen gedragen we ons helemaal anders en hebben we doorgaans veel minder sociale contacten. We zien duidelijk dat het aantal besmettingen tijdens de weekends systematisch wat lager liggen.'

Kerstvakantie

'Van de vier vakantieperiodes tijdens het griepseizoen (herfst- , kerst- , krokus- en paasvakantie) heeft de kerstvakantie duidelijk de grootste impact op de griepepidemie, die dan duidelijk vertraagd wordt. Ook de latere schoolonderbrekingen hebben een verzachtende invloed op de omvang van de epidemie. De vier schoolvakanties samen halen het aantal besmettingen met ongeveer 2% naar beneden.'

Dezelfde analyses

De Belgische onderzoekers pleiten ervoor om dezelfde analyses toe te passen in andere demografische contexten, om zo voor eens en voor altijd te kunnen zeggen of het sluiten van een school een efficiënt wapen is in de strijd tegen de griep. Hens: 'We simuleerden met de data van 2008-09 alvast een derde week kerstvakantie. Die zou het aantal besmettingen met 4% hebben doen afnemen.'

Sociale hygiëne

In de strijd tegen de griep roepen de wetenschappers ondertussen op om een ‘sociale hygiëne’ te respecteren. 'Een aanzienlijke groep mensen zetten hun dagdagelijkse activiteiten gewoon verder als ze griepsymptomen vertonen. Zij zijn op dat moment tot driemaal besmettelijker dan mensen die geen of lichte symptomen hebben, en zijn dus verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de besmettingen tijdens het griepseizoen.' 

'Aan de hand van wiskundige modellen konden we aantonen dat als deze mensen zouden thuisblijven, we tot 75% minder griepgevallen zou hebben per seizoen. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar door ‘sociaal hygiënisch’ te zijn, kunnen vele besmettingen vermeden worden.'

'We denken bijvoorbeeld aan thuis werken, het vermijden van contact met collega’s, geen hand geven, handen grondig wassen, hoesten in de ellenboog. etc. Het inschakelen van de grootouders om op zieke kinderen te letten, is ook niet zo verstandig: net die generatie heeft het meeste te lijden onder de griep. Wanneer we indien mogelijk andere familieleden inschakelen, is dat een betere oplossing.'