dinsdag, 26. maart 2019 - 21:46 Update: 26-03-2019 21:55

Nederland stemt tegen nieuwe EU-regels export-ww

wouter-koolmees-szw
Foto: Ministerie SZW
Brussel/Den Haag

Nederland stemt tegen het pakket aan maatregelen die de Europese Commissie van plan is om aan te passen rond de sociale zekerheid.

Ww-uitkering

Dat staat in een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt het kabinet in de nieuwe regels de periode te lang dat een werknemer een Nederlandse ww-uitkering naar een andere lidstaat mag meenemen. 

Bezwaren

De Europese Commissie is van plan om de Europese regelgeving rond de sociale zekerheid zo aan te passen dat het makkelijker wordt om in een ander land te werken. Dit is ook in Nederlands belang. Maar het kabinet stelt vast dat de voorgestelde regelgeving onderdelen bevat waar Nederland grote bezwaren tegen heeft. 

Krappe arbeidsmarkt

Om makkelijker in verschillende Europese landen te kunnen werken, is het belangrijk dat ook de regels rond de sociale zekerheid gecoördineerd worden. Zeker nu er een krappe arbeidsmarkt is, is het voor Nederland gunstig als mensen uit andere lidstaten hier aan de slag zijn.

Vangnet voor werkloosheid

Vanaf 2016 is er onderhandeld over deze nieuwe regels. Nederland heeft daarbij steeds aangegeven dat regelgeving recht moet doen aan de manier waarop wij ons vangnet voor werkloosheid hebben ingericht. De ww is er immers op gericht dat mensen zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.

Prikkels om te gaan werken

Het kabinet stelt vast dat in de wetgeving die er nu lijkt te komen, de prikkels om te gaan werken onvoldoende uit de verf komen. Zo is het straks mogelijk om met een Nederlandse ww-uitkering langer werk te zoeken in een andere lidstaat dan in de huidige richtlijn. In een aantal lidstaten ligt het gemiddelde salaris lager zodat het minder aantrekkelijker is werk te accepteren.

Ww export

De afgelopen maanden heeft Nederland met andere, gelijkgezinde landen geprobeerd wijzigingen in de voorstellen te krijgen. Het is gelukt om een wachttijd voor het verkrijgen van een Nederlandse ww-uitkering in de regelgeving op te nemen. Maar helaas zijn de verruimde mogelijkheden om ww te exporteren onderdeel gebleven van de nieuwe richtlijn.

Bezwaar aantekenen

Nederland zal bezwaar blijven aantekenen tot de besluitvorming is afgerond. Minister Koolmees werkt uiteraard samen met andere landen waar de ww naar geëxporteerd wordt. Zo voert Nederland gesprekken met Polen om de kans op werkhervatting daar te vergroten.

Categorie: