woensdag, 24. april 2019 - 20:33

Hoogste Franse onderscheiding voor landmachtcommandant

Beulen krijgt onderscheiding opgespeld
Foto: Min. Defensie
Den Haag

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen heeft vandaag het Légion d'Honneur ontvangen. Hij krijgt Frankrijks hoogste onderscheiding voor zijn bijzondere inspanningen voor de Frans-Nederlandse samenwerking.

Beulen: “Ik ben diep ontroerd en vereerd vanwege het ontvangen van het Légion d'Honneur. Ik dank u dat u naar Den Haag bent gereisd om deze eer met mij te delen. Het vertegenwoordigt de moeite die ieder heeft bijgedragen aan het versterken van bilaterale banden. In wezen geloof ik dat dit de basis is van het Légion d'Honneur. Elkaar helpen en bijstaan ​​wanneer nodig, van elkaar leren en samen de samenwerking tussen Europese en NAVO-legers versterken.”

De bilaterale inspanningen van Beulen stammen niet alleen uit zijn periode als Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS). Generaal Christophe de Saint Chamas overhandigde Beulen vandaag de onderscheiding. Hun vriendschap dateert uit de periode dat ze samenwerkten op het ISAF-hoofdkwartier in het Afghaanse Kabul. Maar ook als Directeur Directie Operaties werkte hij met de Fransen samen aan de voorbereiding en bijdrage aan de missie in Mali.

Vrede handhaven

C-LAS benadrukte de hedendaagse realiteit dat missies nooit alleen worden uitgevoerd. Dat is voor Beulen wat het Légion d'Honneur vertegenwoordigt: “Samenwerken in vriendschap, het NAVO-bondgenootschap versterken en helpen de vrede in Europa te handhaven.”
Het bevorderen van internationale samenwerking is een speerpunt in het optreden van Beulen. Dat bleek eind vorig jaar al. Toen ontving hij om dezelfde reden een hoge Duitse onderscheiding.

Verdere versterking

Als C-LAS versterkte hij de band door het partnerschap van 13 Lichte Brigade en 9 Brigade d’Infanterie de marine vast te leggen. Beide eenheden trainen samen op divisieniveau, met simulatiekaarten en gedeelde logistiek.

Beulen: "Het sturen van mensen naar de Ecole de Guerre bleek om meerdere redenen gunstig voor de bilaterale samenwerking. Toen we officieren stuurden naar MINUSMA in Mali bleken de kennis van het Franse militaire onderwijssysteem en het internationale netwerk essentiële troeven.”