zaterdag, 6. mei 2023 - 14:09

Kroning koning Charles III

Koning Charles tijdens plechtigheid
Londen

Al bijna duizend jaar worden er kroningen gehouden in Westminster Abbey, en de Order of Service bouwt voort op deze lange traditie, gecentreerd rond het liturgische thema "Called to Serve" en de plechtige gelofte en toewijding van de koning om God en de mensen te dienen van de naties en de rijken.

De dienst werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury, de Eerwaarde en Hoogedelachtbare Justin Welby. De koren van Westminster Abbey en His Majesty's Chapel Royal, St James's Palace, met koorzangers van Methodist College, Belfast, en Truro Cathedral Choir, en een octet van het Monteverdi Choir, hebben gezongen. De muziek tijdens de dienst werd geleid door Andrew Nethsingha, organist en Master of the Choristers, Westminster Abbey.

Geloofsleiders en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen gingen voorafgaand aan de dienst door Westminster Abbey liepen binnen, gevolgd door vertegenwoordigers van de Commonwealth Realms.

Koning Charles III en Koningin Camilla zijnWestminster Abbey binnenkomen via de Great West Door, waarna het koor Hubert Parry's 'I was glad' ging zingen, dat werd gecomponeerd voor de kroning van koning Edward VII.  

Hierna heeft de aartsbisschop van Canterbury een groet geven vanaf het hoogaltaar, waarmee hij de gemeente welkom hete bij de dienst. Het koor, vergezeld door Sir Bryn Terfel, zong het 'Kyrie', dat voor het eerst in het Welsh werd gezongen.

Voor de kroning overhandigde de decaan van Westminster de St. Edward's Crown aan de aartsbisschop van Canterbury, die een zegen heeft uitsproken voordat Zijne Majesteit de Koning werd gekroond. De aartsbisschop heeft de gemeente van Westminster Abbey geleid door te zeggen: 'God save The King'. De klokken van de abdij gingen luiden toen er saluutschoten worerden afgevuurd ter viering op Horse Guards Parade.

Categorie:
Tag(s):