donderdag, 17. november 2016 - 15:53

Nieuw keurmerk financiële vergelijkingssites

Nieuw keurmerk financiële vergelijkingssites
Amsterdam

Tot het einde van het jaar zullen miljoenen mensen online hun zorgverzekering vergelijken. Uit recent onderzoek van google blijkt dat tijdens hun oriëntatie mensen meerdere malen een vergelijkingssite bezoeken. De betrouwbaarheid van de gemaakte vergelijkingen op deze websites is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. De vergoedingen die een website ontvangt bepalen vaak welke aanbieders bovenaan in een vergelijking staan. Om de kwaliteit van de informatie en vergelijkingen te waarborgen, is er een nieuw keurmerk gelanceerd: Keurmerk Erkend Vergelijker. Door middel van een gedragscode zal het keurmerk moeten bijdragen aan een objectieve en eerlijke vergelijking voor de consument.

Betrouwbaarheid van vergelijkingssites

De initiatiefnemers van Keurmerk Erkend Vergelijker, ervaren internetondernemers, hebben het keurmerk met bijbehorende gedragscode opgezet om een kwaliteitsnorm te stellen. In deze gedragscode staan vuistregels die de objectiviteit, betrouwbaarheid, actualiteit en transparantie van de geleverde informatie moeten waarborgen.

Werkwijze en toetsing

Het doel van het keurmerk is de consument het vertrouwen te geven dat de informatie en vergelijking op een website betrouwbaar is. Alvorens een vergelijkingssite het Keurmerk Erkend Vergelijker mag voeren, dient de betreffende website een toetsing te ondergaan. De commissie van Keurmerk Erkend Vergelijker ziet streng toe op de naleving van de gedragscode. De gedragscode is opgesteld aan de hand van de door de Autoriteit Financiële Markten opgestelde richtlijnen. Na toelating vinden met regelmaat, steekproefsgewijs controles plaats.

Speerpunten gedragscode

Eén van de speerpunten van de gedragscode is dat in de vergelijking de wensen van de klant voorop staan, niet de mogelijke vergoeding die een vergelijkingssite ontvangt. Transparantie in het verdienmodel staat om deze reden hoog in het vaandel bij het Keurmerk Erkend Vergelijker. De weergave van de werkelijke prijzen die niet aantrekkelijker gemaakt zijn met kortingen is ook een belangrijk speerpunt van de gedragscode. Tot slot wordt ook de zeggenschap bij een vergelijkingssite onder de loep genomen: wie staat er daadwerkelijk aan het roer en is deze informatie voldoende toegankelijk voor de consument? Alle speerpunten kunnen in de gedragscode van het Keurmerk Erkend Vergelijker worden gelezen.

De consument maakt zelf zijn keuze!

Doel van Keurmerk Erkend Vergelijker is de consument een betrouwbaarheidsstempel mee te geven, zodat deze zich geen zorgen hoef te maken over de betrouwbaarheid van de vergelijkingssite. Naleving van de gedragscode zal moeten bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige vergelijking waarbij de belangen van de consument voorop staan.