donderdag, 23. december 2021 - 20:57 Update: 24-12-2021 10:48

Cybercrimeteams politie extra alert vanwege kwetsbaarheid in Apache Log4j

cybersecurity
Rotterdam

Vanwege de recent ontdekte kwetsbaarheden in de veelgebruikte Apache Log4j-software zijn de cybercrimeteams van de politie extra waakzaam. 'We roepen bedrijven en organisaties die worden aangevallen op om hiervan aangifte te doen', zo meldt de politie donderdag.

NCSC

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde eerder deze maand voor de ernstige kwetsbaarheid die gevonden is in Apache Log4j. Dit is software die veel gebruikt wordt in webapplicaties en allerlei andere systemen. Het NCSC waarschuwt voor potentieel grote schade en adviseert organisaties en bedrijven daarom om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval.

Nog geen extra aangiftes

Door de Log4j-kwetsbaarheid lopen wereldwijd veel bedrijven risico om slachtoffer te worden van onder andere ransomware, CEO fraude en dergelijke. 'Vanaf het moment dat deze kwetsbaarheid bekend werd, houden de regionale cybercrimeteams en het Team High Tech Crime (THTC) van de politie daarom in de gaten of er meldingen of aangiften zijn van aanvallen waarbij de Log4j-kwetsbaarheid mogelijk is gebruikt. Tot nog toe kwamen er bij de Nederlandse politie nog geen aangiftes binnen van dergelijke aanvallen', aldus de politie.

Internationaal overleg

In overleg met de buitenlandse politieorganisaties wordt permanent het beeld van het veronderstelde en denkbare effect van Apache Log4j-kwetsbaarheid gevolgd en gedeeld. Dit gebeurt zowel via Europol als via rechtstreekse contacten met de andere landen.

Aangiftes noodzakelijk

De politie roept bedrijven en organisaties die worden aangevallen op om hiervan aangifte te doen. Deze aangiftes zijn niet alleen belangrijk voor de Nederlandse politie, maar vormen ook voor internationale partners de puzzelstukjes waarmee mogelijk nader onderzoek kan worden gedaan. Door uit de aangiftes gegevens van verschillende aanvallen te verzamelen, zoals gebruikte IP-adressen en bitcoin-gegevens, krijgt de politie zicht op de werkwijze achter de hackaanvallen Dat helpt bij de opsporing van criminelen en draagt bij aan het verstoren van het criminele proces in de strijd tegen onder andere ransomware. Ook gebruikt de politie de informatie uit die aangiftes om schade en slachtoffers nu en in de toekomst te voorkomen.

Taskforce ransomware

De Nederlandse politie is enige tijd geleden al vanuit het Team High Tech Crime (THTC) en de regionale cybercrimeteams een taskforce gestart om de aanpak van Ransomware doeltreffender en effectiever te maken. Het doel van deze taskforce is onder meer het vinden van nuttige interventies voor de bestrijding van ransomware. Een sterke informatiepositie van de politie is een voorwaarde om doeltreffend te handelen. Om dit te bereiken zijn, naast de informatie die we ontvangen via publiek private samenwerkingen, ook aangiftes van slachtoffers nodig.

Stappenplan

Als bedrijf of organisatie kunt u zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Om organisaties en bedrijven weerbaar te maken heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een stappenplan ontwikkeld waarop onder meer een overzicht te vinden is van kwetsbare applicaties, scanning- en mitigatietools. Daarnaast vindt u bij het NCSC veel nuttige tips om uw systemen zo veilig mogelijk te houden. Doe altijd aangifte als u toch slachtoffer bent geworden. Ook in dat geval biedt de overzichtspagina over Apache Log4j veel praktische informatie.