vrijdag, 24. maart 2023 - 19:56

'Mediagebruik jonge kinderen neemt toe, afwisselen met bewegen is nodig'

Kind achter computer
Foto: PX
Amsterdam

Uit het Iene Miene Media-onderzoek blijkt dat jonge kinderen meer gebruik maken van digitale media dan ooit. Voor een kwart van de baby’s gaat het zelfs om meer dan twee uur per dag. Dat is in strijd met het advies vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien gaat het gebruik van digitale media vaak gepaard met stilzitten, waardoor veel van deze jonge kinderen onvoldoende bewegen. Dat gaat ten koste van hun gezondheid.

Om de negatieve effecten van het gebruik van digitale media te voorkomen, is het nodig dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan. Dit zegt Rebecca Beck, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen. 'Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans. Uit het onderzoek blijkt dat mediagebruik vaker samengaat met stilzitten naarmate kinderen ouder worden. En dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.'

Om de negatieve effecten van het gebruik van digitale media te voorkomen, is het nodig dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans. Uit het onderzoek blijkt dat mediagebruik vaker samengaat met stilzitten naarmate kinderen ouder worden. En dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Beck: 'Bewegen speelt een grote rol in het voorkomen van problemen met de gezondheid van jonge kinderen. Hoewel er beperkt onderzoek is naar beweeggedrag van kinderen jonger dan 4 jaar, laten studies meestal zien dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en gunstige ontwikkeling van jonge kinderen. Voor kinderen vanaf 4 jaar laat onderzoek zien dat lichamelijke activiteit samenhangt met een hogere botdichtheid, hogere fitheid en een betere motorische ontwikkeling. Kinderen met goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn fitter, hebben minder kans op overgewicht of chronische aandoeningen en ervaren meer plezier aan sport en bewegen.'

'Langdurig stilzitten beperken en regelmatig bewegen zijn dus essentieel voor een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen', aldus Beck. 'Tegelijkertijd zijn digitale media niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen. Des te belangrijker dus om de kinderen op jonge leeftijd te leren hoe ze hier gezond mee om kunnen gaan zodat ze hier later niet mee in de problemen komen. Het is belangrijk dat opvoeders het juiste voorbeeldgedrag geven en zorgen voor voldoende balans tussen bewegen en stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media. En dat de keuzes die ze daarbij maken, bewuste keuzes zijn.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):