zaterdag, 28. november 2015 - 8:41 Update: 29-11-2015 15:21

Toename Nederlandse huishoudens met problematische schulden

één op de vijf huishoudens in kampt met schulden
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Bijna één op de vijf huishoudens in kampt met schulden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Huishoudens in de rode cijfers 2015' dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens is verergerd. Uit een vergelijking van 2015 met 2012 en 2009 blijkt dat er meer huishoudens zijn met problematische schulden die geen formele schuldhulpverlening ontvangen. In totaal behoort 15,7% van alle Nederlandse huishoudens tot de ‘onzichtbare huishoudens: zij hebben risicovolle schulden of problematische schulden zonder dat zij formele schuldhulpverlening ontvangen.

Wanneer de huishoudens die in een schuld - hulpverleningstraject zitten meerekenen, heeft bijna één op de vijf huishoudens te maken met risicovolle schulden of problematische schulden, zo stelt het rapport.

Aard van schulden veranderd

De aard van de schulden is veranderd in 2015 ten opzichte van 2012 en 2009. Er zijn meer huishoudens met achterstallige rekeningen en minder huishoudens die regelmatig rood staan of een creditcard - schuld hebben. Deze uitkomsten suggereren dat huishoudens met financiële problemen minder gebruik hebben gemaakt van krediet - faciliteiten en eerder zijn gaan stoppen met het betalen van rekeningen.

‘Komt wel goed’-mentaliteit

Huishoudens houden hun inkomsten en uitgaven bij, maar hebben nauwelijks reserves en een ‘komt wel goed’-mentaliteit. Ze schrikken achteraf van rentetarieven en andere financiële voorwaarden. Om uit de schulden te komen, gaan huishoudens bezuinigen of proberen ze meer inkomen te verwerven. Sommige huishoudens negeren of ontkennen hun financiële problemen geheel. Hulp ontvangen huishoudens vooral uit hun sociale netwerk of van niet-financiële hulpverleners.

Wettelijke taak

Gemeenten hebben een wettelijke taak om schulden te voorkomen en tijdig te signaleren. Maar dat is niet mogelijk als deze zogenoemde 'onzichtbare schuldenaren' bij hen niet bekend zijn. De onderzoekers raden gemeenten dan ook aan vroeger en effectiever op zoek te gaan naar signalen, zodat deze huishoudens bij de gemeente in beeld komen en escalatie van schulden kan worden voorkomen.

Categorie:
Provincie: