maandag, 30. november 2015 - 9:42 Update: 30-11-2015 9:49

UWV: Vacatures voor mbo’ers verder in de lift

UWV: Vacatures voor mbo’ers verder in de lift
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het aantal vacatures voor mbo’ers is het laatste half jaar verder toegenomen. Ook lopen mbo-studenten vaker stage. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht.

Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar kwam eind september uit op bijna 26.000, nagenoeg evenveel als een jaar geleden. De laatste paar maanden neemt het aantal WW-uitkeringen na een periode van daling licht toe.

Mbo-vacatures stijgen met 6%

Uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt het aantal vacatures voor mbo’ers in de periode maart 2015 tot en met augustus 2015 6% groter te zijn dan in dezelfde periode een jaar geleden. Daarmee zet de ingezette groei door. In onder meer de richtingen hout en meubel, mode, interieur en assisterende gezondheidszorg zoals doktersassistent groeide het aantal vacatures sterk. De regio’s Midden- Limburg, Achterhoek, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures.

Aantal stageovereenkomsten groeit

SBB meldt dat het aantal stageovereenkomsten het afgelopen half jaar gestegen is naar 136.000, een groei met 18% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De toename is vooral zichtbaar in de sectoren mobiliteit, transport, logistiek, maritiem, ict en creatieve industrie. Het aantal overeenkomsten voor de praktijkgerichte leerweg bleef de afgelopen zes maanden stabiel ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Daarnaast hebben zich afgelopen september minder studenten voor een bbl-opleiding aangemeld.

Aantal WW-uitkeringen stabiel gebleven

UWV ziet sinds begin 2014 een dalende trend in het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren,. Sinds het einde van deze zomer neemt het aantal WW-uitkeringen weer licht toe, een gebruikelijk patroon in de WW in deze tijd van het jaar. Eind september lag het aantal uitkeringen met 26.000 ongeveer op het niveau van een jaar geleden. De WW-ontwikkeling verschilt per arbeidsmarktregio: in Gooi en Vechtstreek was de afname de afgelopen periode het grootst (-17%), in Drenthe was er juist sprake van een toename met 19% van het aantal WW-uitkeringen.

Minder nieuwe uitkeringen vanuit bouw en zorg

Jongeren vroegen het afgelopen half jaar minder vaak een WW-uitkering aan bij UWV. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De afname was het sterkst vanuit de bouwnijverheid en de zorg. In de sector vervoer & opslag was de afgelopen periode nog wel sprake van een stijging. In deze sector is wel enig herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar vertaalt dit zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren. Ook vanuit de landbouw is het aantal nieuwe uitkeringen toegenomen. Deze ontwikkeling is seizoensgebonden.

Meeste vacatures in de detailhandel

UWV ziet de op de gehele vacaturemarkt de meeste vacatures ontstaan in de detailhandel. Vooral op lager beroepsniveau ontstaan vacatures, bijvoorbeeld als verkoopmedewerker. De detailhandel is een sector waar relatief veel jongeren werken. Op middelbaar niveau valt het aantal vacatures in zorg, welzijn & cultuur op. Ondanks de banenkrimp is dit een grote sector, waar nog steeds veel baanopeningen ontstaan. De sector ‘overige zakelijke dienstverlening’ kent de meeste vacatures op hoger beroepsniveau. Hieronder vallen de meer specialistische functies, zoals in de beveiliging, accountancy en managementadvies.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):