vrijdag, 4. december 2015 - 11:52

'Polen vaker werkzaam dan autochtone Nederlanders'

'Polen vaker werkzaam dan autochtone Nederlanders'
Foto: fbf
Den Haag

Een groter percentage van de Polen in de arbeidzame leeftijd (15-74 jaar) in Nederland heeft werk dan de autochtonen: 71 tegen 68 procent. Daarbij speelt een rol dat de hier woonachtige Polen relatief jong zijn. Eind 2013 stonden in de top 5 van bevolkingsgroepen met de hoogste arbeidsdeelname, naast mensen met Indonesische wortels, ook personen uit Hong Kong en Portugal. Dit blijkt uit een CBS-onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2013.

De laagste arbeidsdeelname kwam onder meer voor bij vluchtelingengroepen uit landen als Somalië (25 procent), Irak (37 procent) en Afghanistan (45 procent).

Het gaat in dit onderzoek om al degenen in de leeftijdsgroep van 15-74 jaar die in deze periode in Nederland woonden en waren ingeschreven bij een gemeente. Bij herkomst wordt gekeken naar het eigen geboorteland en het geboorteland van de ouders.
Per 1 oktober 2013 waren er 96 duizend Polen in Nederland die aan die definitie voldeden. Bij personen met Indonesische herkomst ging het om een aantal van 326 duizend. Hongkong was het land van herkomst van 16 duizend mensen en de groep Portugezen telde 18 duizend personen.

Weinig Bulgaren en Duitsers met werk

Onder de westerse allochtonen kennen mensen van Bulgaarse herkomst een lage arbeidsparticipatie (44 procent), evenals Duitsers(50 procent). De verklaringen daarvoor zijn verschillend: in 2013 gold het vrije verkeer van werknemers binnen de EU nog niet voor de Bulgaren. Pas vanaf 1 januari 2014 mochten die zonder vergunning in Nederland werken. Bij Duitsers speelt de leeftijd een rol: het gaat om een vergrijsde populatie.

Grote arbeidsdeelname Polen toe te schrijven aan migratiemotief en leeftijd

De hoge participatiegraad bij Polen kan onder meer worden verklaard door hun motief om naar Nederland te komen en hun leeftijd. Polen immigreren voornamelijk vanwege werk en zijn ten opzichte van autochtone Nederlanders relatief jong.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):