maandag, 14. december 2015 - 14:55 Update: 14-12-2015 15:17

Maritieme sector groeit harder dan Nederlandse economie

Maritieme sector groeit harder dan Nederlandse economie
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2014 presteerden maritieme bedrijven beter dan de Nederlandse economie als geheel. De toegevoegde waarde van de maritieme cluster steeg 3,3%, de totale werkgelegenheid met 3,2%. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandagmiddag.

De stijging blijkt uit de Maritieme Monitor 2015. De Havenmonitor 2015 geeft een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse zeehavens. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde beide rapporten maandag aan Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land, en Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens. 

“Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken”, stelt minister Schultz. De onzekerheden zijn bovendien niet voorbij. “De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart – we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten.”

Van Sluis: “Uiteraard werkt de maritieme sector keihard om mee te blijven spelen in de wereldtop. Door de gouden driehoek van samenwerking: branches/bedrijfsleven – kennisinstituten – overheid, te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen en onzekerheden in het maritieme domein het hoofd te bieden. Als maritieme sector willen we daarom volwaardig en evenredig meedraaien in de Topsector Water om dit te kunnen realiseren.”

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de maritieme sectoren bedroeg in 2014 ruim 17 miljard euro. Indirect (aanpalende sectoren) kwam daar nog 5 miljard euro bij. De cluster genereert daarmee 3,4% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. Tel je hier de havengebonden bedrijven nog bij op, zoals de chemie in de haven, dan is de toegevoegde waarde goed voor 7,3% van het BBP. 

De directe en indirecte productiewaarde van de maritieme sectoren bedroegen bijna 53 miljard euro. De bedrijven boden in 2014 werk aan 253.000 personen. Dat is 2,9% van de Nederlandse werkgelegenheid. Worden daar de havengebonden bedrijven bijgeteld, dan gaat het om bijna 460.000 werknemers, 5,3% van de totale Nederlandse werkgelegenheid.

Categorie:
Provincie: