donderdag, 17. december 2015 - 8:33

CBS: Aantal werkenden licht afgenomen

CBS: Aantal werkenden licht afgenomen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met 13 duizend gedaald. Minder vrouwen hebben een betaalde baan en meer vrouwen zijn werkloos. In totaal was in november 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, oftewel 606 duizend mensen. Dat zijn er vrijwel evenveel als drie maanden geleden. Dit meldt CBS.

UWV: Iets meer WW-uitkeringen

November 2015 telde 427 duizend lopende WW-uitkeringen, 6 duizend meer dan in oktober en iets meer dan in november vorig jaar. Net als vorige maand was de stijging vooral toe te schrijven aan seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Omdat jongeren in deze sectoren sterk zijn vertegenwoordigd, is het aantal uitkeringen aan jongeren deze maand relatief sterk toegenomen. Vanuit enkele sectoren, waaronder het onderwijs, nam het aantal WW-uitkeringen af in november.

Meer vrouwen werkloos

Ruim een jaar lang nam het aantal werkende vrouwen toe, maar in de afgelopen drie maanden is het aantal vrouwen in de werkzame beroepsbevolking met 18 duizend gedaald (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). Tegelijkertijd steeg de werkloosheid onder vrouwen. Sinds begin dit jaar daalde de werkloosheid bij zowel mannen als vrouwen. Vanaf augustus vertoont het aandeel werkloze vrouwen in de beroepsbevolking echter een stijgende lijn.

In november was 7,4 procent van de vrouwen werkloos ten opzichte van 7,1 procent in augustus. Bij mannen lag het aandeel werklozen, met6,3 procent, in november juist lager dan drie maanden eerder.

Categorie:
Provincie: