maandag, 25. januari 2016 - 10:21 Update: 25-01-2016 10:42

Meer dan 600.000 Nederlandse kinderen dreigen aansluiting op arbeidsmarkt te missen

Meer dan 600.000 Nederlandse kinderen dreigen aansluiting op arbeidsmarkt te missen
Foto: fbf archief
Amsterdam

Meer dan 600.000 kinderen in Nederland groeien op in wijken met sociaaleconomische achterstand. Door een gebrek aan de juiste vaardigheden, rolmodellen en een netwerk krijgen zij geen eerlijke kans op werk. Hierdoor dreigen zij steeds vaker de aansluiting op de arbeidsmarkt te missen.

“De signalen staan op rood”, vertelt Daniël Roos, directeur JINC. “Je postcode mag je toekomst niet bepalen. Daarom is het van groot belang om te investeren in deze kinderen en samen met het bedrijfsleven en onderwijs de kloof met de arbeidsmarkt te overbruggen.” JINC is een non-profit organisatie en helpt kinderen tussen de 8-16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt.

Het aantal jongeren dat opgroeit in sociaaleconomische achterstand blijft stijgen. Als het aankomt op studie en werk staan zij er vaak alleen voor. Er wordt thuis niet afdoende gesproken over opleiding, werk, solliciteren en hoe je je op de werkvloer behoort te gedragen. Door het uitblijven van deze essentiële factoren ontbreekt het veel van deze jongeren aan de juiste (sociale)vaardigheden en maken zij vaak een verkeerde studiekeuze. Dit leidt tot een mismatch op de arbeidsmarkt die de Nederlandse overheid jaarlijks zo’n 7 miljard euro kost.

Signalen op rood

Kinderen die opgroeien in zwakkere milieus hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. “In Nederland staan de signalen op rood”, vertelt Daniël Roos, directeur JINC. “Cijfers laten zien dat in alle grote steden de welvaart binnen de ring toeneemt en buiten de ring stagneert. Ook op indicatoren als onderwijsniveau en werkloosheid is deze trend duidelijker zichtbaar. Daarnaast worden buurten steeds homogener. Rijk bij rijk, arm bij arm.” Voor kinderen uit gezinnen die meer aan de onderkant van de sociale ladder bewegen, betekent dit dat de kansen op het ontmoeten van rolmodellen of het opdoen van contacten buiten hun eigen kring steeds kleiner wordt. En daarmee de kans op werk.

JINC Baas van Morgen

Het is daarom van groot belang om te investeren in deze groep kinderen. Zij hebben talenten, maar voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt zijn vaardigheden en voorbeelden nodig. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt deze stelling gedeeld. Meer dan 250 bedrijven zijn partner van JINC en zo’n 5000 vrijwilligers zetten zich in om deze kinderen op weg te helpen naar een succesvolle toekomst.

Op donderdag 28 januari organiseert JINC ‘Baas van Morgen’ en nemen honderd kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand het roer over bij succesvolle organisaties in Nederland. Met deze ‘super bliksemstage’ willen JINC en alle deelnemende bedrijven, laten zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van morgen. Waaronder Gerrit Zalm (ABN AMRO), Wouter Kolk (Albert Heijn) en Lard Friese (NN Group) staan voor één dag hun stoel af aan een jong talent. “Dat wat wij soms als vanzelfsprekend beschouwen, geldt niet voor deze jongeren. Een dag meelopen in een bedrijf verbreedt hun perspectief en biedt hen een waardevolle ervaring voor het leven”, vertelt Wouter Kolk (Albert Heijn). “Wij vinden het belangrijk en fijn om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze jongeren”, aldus Lard Friese (NN Group).

Categorie:
Provincie: