dinsdag, 26. januari 2016 - 8:08

'Meer huishoudens sterk afhankelijk van uitkering'

Meer huishoudens sterk afhankelijk van uitkering
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het aantal huishoudens dat in hoge mate op een uitkering steunt, is tussen 2008 en 2014 gestegen.

Waar in 2008 nog 9,1 procent van de huishoudens in Nederland sterk van een uitkering afhankelijk was, groeide dat aandeel naar 11,6 procent in 2014. In ongeveer de helft van die gevallen waren huishoudens minstens vier jaar achtereen in hoge mate op hun uitkering aangewezen. Dit meldt CBS.

Voor 875 duizend huishoudens was de uitkering in 2014 goed voor minimaal 40 procent van het totale bruto inkomen, waarmee zij als sterk uitkeringsafhankelijk worden aangemerkt. Dat zijn er 214 duizend meer dan in 2008 en 17 duizend meer dan in 2013. Ongeveer 435 duizendhuishoudens waren al vier jaar of langer sterk afhankelijk van een uitkering. Eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens zijn relatief vaak sterk uitkeringsafhankelijk.

In 2014 maakten uitkeringen bij 1,9 miljoen huishoudens deel uit van het bruto inkomen, 47 duizend meer dan in 2013. Het gaat om uitkeringen vanwege werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of bijstand. Huishoudens die sterk op een uitkering bogen, hebben meestal een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. AOW- en pensioenuitkeringen zijn in de cijfers niet meegenomen.

Categorie:
Provincie: