woensdag, 3. februari 2016 - 14:38 Update: 03-02-2016 14:55

Belastingdienst mag inkomen scheefwonende huurder niet doorgeven

Belastingdienst mag inkomen scheefwonende huurder niet doorgeven
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het is niet toegestaan voorde Belastingdienst om inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen aan hun verhuurders te verstrekken als deze daarom vragen. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een huurder verzette zich bij de staatssecretaris van Financiën tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. Volgens de staatssecretaris is verzet echter niet mogelijk, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht zou zijn om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen om 'scheefwonen' tegen te gaan.

Uitdrukkelijk en duidelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat een verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen uitdrukkelijk en duidelijk in de wet moet staan. Zo'n expliciete wettelijke verplichting ontbreekt nu, terwijl die wel nodig is omdat de Belastingdienst gegevens die hij ontvangt niet aan anderen mag geven, tenzij de wet hem expliciet verplicht om deze gegevens te verstrekken. 

Gelet op deze geheimhoudingsplicht is niet toelaatbaar dat zo'n verplichting 'uitsluitend wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis van of de samenhang tussen wettelijke bepalingen of wordt verondersteld omwille van de effectiviteit van een wettelijke regeling'.

Scheefwonen

Sinds 2013 kunnen verhuurders van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst met het oog op het tegengaan van scheefwonen. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op grond van hun inkomen niet meer behoren tot de categorie mensen voor wie die woningen zijn bedoeld. 

Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders hun huurprijzen verhogen. Huurders worden hierdoor gestimuleerd hun sociale huurwoning in te ruilen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector, waarmee de sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een lager inkomen.

Categorie:
Provincie: