vrijdag, 19. februari 2016 - 9:18

Schiphol moet blijven investeren in capaciteit

Schiphol moet blijven investeren in capaciteit
Foto: Archief EHF
Schihol

Schiphol Group presenteert vandaag haar resultaten over het jaar 2015. Kern van deze resultaten zijn de gezonde passagiersgroei, het grote netwerk van bestemmingen en de financiële soliditeit.

De netto-omzet daalt met 1,0% naar 1.423 miljoen euro, waarbij het effect van de daling in de havengeldtarieven met 6,8% per 1 april 2015 volledig is gecompenseerd door de stijging in verkeer en vervoer. Het nettoresultaat bedraagt 374 miljoen euro (2014: 272 miljoen euro). Er zijn drie bijzondere posten die het resultaat positief hebben beïnvloed. Allereerst bevat het resultaat een herwaardering van het vastgoed van 67 miljoen euro. Ook is er een resultaat van 50 miljoen euro door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail. Daarnaast bevat het resultaat een post van circa 55 miljoen euro, die verrekend wordt in de havengelden per 1 april 2017 (2014: 35 miljoen euro). In 2015 is 439 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (2014: 396 miljoen euro).

Jos Nijhuis, president en CEO Schiphol Group zegt: 'Het netwerk en de bestemmingen van de airlines maakt Schiphol één van de belangrijkste knooppunten van Europa. Het aantal reizigers groeit fors en dat willen we blijven accommoderen en faciliteren. We lopen nu snel tegen de grenzen van onze piekcapaciteit aan. Investeringen in het versterken, verbeteren en vergroten van onze infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid zijn broodnodig. Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden.'

Categorie:
Provincie: