vrijdag, 11. maart 2016 - 13:49 Update: 11-03-2016 13:52

'Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie'

'Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie'
Foto: Archief EHF
Den Haag

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector.

Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te gebruiken dan oudere overheidskantoren. Dit blijkt vrijdag uit berekeningen van CBS.

Relatief meer gasverbruik

Het gemiddelde gasverbruik per m2 gebruiksoppervlakte is hoger in kleine overheidskantoren (tot 2 500 m2) dan in vergelijkbare kantoren in de overige dienstensector. Zo verbruiken overheidskantoren in de oppervlakteklasse 1 000 tot 2 500 m2 per jaar gemiddeld 13,3 m3 per m2, terwijl kantoren in de overige dienstensector in deze oppervlakteklasse per jaar slechts 10,9 m3 per m2 verbruiken. 

Onder de dienstensector vallen onder andere handel, transport, horeca, financiële diensten, onderwijs, zorg en overheid. Een groot aantal (twee derde) kantoren van de overheid valt in deze oppervlakteklasse.

Ook wanneer rekening wordt gehouden met de leeftijd van het gebouw, blijken kleine overheidskantoren nog steeds relatief meer gas te verbruiken dan vergelijkbare kantoren in de overige dienstensector.

Gasverbruik ‘gebouwgebonden’

Gas wordt in kantoren gebruikt voor ruimteverwarming en is daardoor gebouwgebonden. Dat betekent dat er een duidelijk verband is tussen bouwkenmerken en gasverbruik. Het relatieve gasverbruik neemt af met toenemende oppervlakteklasse. Dit heeft te maken met schaalvoordelen die optreden bij toenemende oppervlakte.

De overheid probeert door middel van het instellen van bouwnormen ten aanzien van isolatie en dergelijke de energieprestaties van nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) te verbeteren. Bouwnormen worden dan ook regelmatig aangescherpt. Omdat het gasverbruik in kantoren nagenoeg volledig gebouwgebonden is, zal het 

Categorie:
Provincie: