donderdag, 24. maart 2016 - 17:45 Update: 24-03-2016 22:41

President DNB: 'Snelle vernieuwing van het huidige pensioenstelsel'

Klaas Knot: 'Pensioenstelsel snel op de schop'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB), heeft donderdag tijdens de presentatie van jaarcijfers van 2015 aangedrongen op een snelle vernieuwing van het huidige pensioenstelsel.

De huidige lage rente heeft tot veel discussie geleid in de Nederlandse pensioenwereld. Dat heeft te maken met de unieke kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel, waar gespaard wordt voor een toegezegde pensioenuitkering. 

Door de lage rente worden hier de dekkingsgraden geraakt. Dit kan de Nederlanders juist aanzetten tot additionele besparingen, waardoor het rentewapen bot wordt. Dit tegendraadse effect geldt echter vooral voor lidstaten met kapitaal gedekte pensioenen, en kan dus niet zonder meer worden gegeneraliseerd voor het eurogebied als geheel, waarvoor de ECB uiteindelijk haar monetair beleid vaststelt.

'De rentegevoeligheid bewijst eens te meer de noodzaak om het huidige pensioenstelsel met voorrang te vernieuwen. In de huidige omstandigheden is ons stelsel niet langer in staat nominale zekerheden te bieden. Dit is een van de grote uitdagingen waar de Nederlandse economie voor staat', stelt Knot. 

'Om zich te weer te stellen tegen de grillen van de wereldeconomie moet Nederland doorgaan met het eigen huis op orde te brengen. Het aanpakken van nationale onevenwichtigheden blijft noodzakelijk om externe schokken zo goed mogelijk op te vangen, zonder onnodig welvaartsverlies', aldus Knot.

Categorie:
Provincie: