vrijdag, 15. april 2016 - 10:41

Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen

Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen
Den Haag

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen, door kleine bedragen aan mensen uit te keren, zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes samen moeten kunnen voegen. Afkopen heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor de pensioenen van mensen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming.

Daarom gaat Klijnsma het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer.

Klijnsma: ‘Ik vind het een groot goed dat aanspraken hun pensioenbestemming behouden. Dat mensen niet geconfronteerd worden met een afkoop. Dat gaat ten koste van hun pensioen.  Vooral voor mensen met parttime banen of banen in bepaalde sectoren. Daarom ga ik zorgen dat hun pensioenpotjes samengevoegd kunnen worden.’

Ook pensioenfondsen zijn hier een voorstander van. De fondsen zien het belang van het samenvoegen. Zo kunnen de kosten worden gedrukt. En minder kosten betekent meer pensioen.

Categorie:
Provincie: