vrijdag, 24. juni 2016 - 9:39 Update: 24-06-2016 16:37

'Ondernemers houd hoofd koel na Brexit'

'Ondernemers houdt hoofd koel na Brexit'
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De overkoepelende werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland roepen de ondernemers op het hoofd koel te houden nu Engeland uit de EU is gestapt.

''Door de Britse keuze gaat Europa, en Nederland daarbinnen, een periode van onzekerheid tegemoet. Er moeten nu antwoorden worden gevonden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen''.

Les trekken

''De lidstaten moeten ook een les trekken uit de Britse keuze en gezamenlijk en elk voor zich een antwoord vinden op de groeiende onzekerheid en onvrede bij hun burgers. Anders blijft de EU van binnenuit onder grote druk staan en blijft afbrokkeling in de lucht hangen. Dat antwoord moet een helder Europees en nationaal perspectief zijn en het gevoel wegnemen van onveiligheid, de twee grote thema’s die aan intolerantie en xenofobie ten grondslag liggen''.

Vluchtelingencrisis

''Het vrije verkeer tussen de lidstaten (personen, goederen, diensten) moet de hoeksteen van de Unie blijven. Daar hoort een Europees antwoord op de vluchtelingencrisis bij. Bij het handhaven van de buitengrenzen moet gebruik worden gemaakt van slimme, digitale technieken (smart border management)''.

Meerwaarde Europa

''Europa moet zaken die beter in de lidstaten geregeld kunnen worden aan de landen zelf overlaten. Maar ondernemers zijn er van overtuigd dat Europa zijn burgers en bedrijven meerwaarde kan bieden bij het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. De grote internationale vraagstukken kunnen niet meer door landen afzonderlijk worden opgelost''.

Categorie:
Provincie: