donderdag, 30. juni 2016 - 8:28

CBS: Een op vijf minderjarige asielzoekers alleenstaand

Een op vijf minderjarige asielzoekers alleenstaand
Foto: Archief FBF
Den Haag

Een op de vijf minderjarige asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen, reisde zonder begeleiding van een volwassen familielid. Van de 16- tot 18-jarige asielzoekers arriveerde vorig jaar meer dan de helft alleen. De alleenstaande minderjarige asielzoekers kwamen vooral uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Dat meldt CBS.

In 2015 kwamen 18 630 minderjarige asielzoekers naar Nederland. Van hen kwam20 procent zonder begeleiding van een volwassen familielid, de zogenaamdealleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). In 2013 ging het nog om5 360 minderjarige asielzoekers, van wie 6 procent alleen reisde. In 2015 arriveerden drie keer zo veel minderjarige asielzoekers en nareizigers als in 2013, het aantal meerderjarigen vervijfvoudigde. Het percentage minderjarige asielzoekers van alle asielzoekers en nareizigers daalde daarmee van 40 procent in 2013 naar 33 procent in 2015.

14- tot 18-jarigen reizen vaak alleen

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen vertwaalfvoudigde tussen 2013 en 2015 tot 3 860. Het percentage alleenreizende minderjarige asielzoekers nam het sterkst toe bij de 16- tot 18-jarigen, van 28 procent naar 61 procent. Bij de 14- tot 16-jarigen nam het percentage alleenstaanden toe van 10 tot 46 procent. Onder de asielzoekers jonger dan 14 jaar steeg het percentage alleenstaanden nauwelijks.

Alleenreizende kinderen vaak uit Syrië, Eritrea en Afghanistan

Onder de alleenreizende minderjarige vreemdelingen zijn Syrië (38 procent), Eritrea (32 procent) en Afghanistan (14 procent) de voornaamste herkomstlanden. Onder de begeleide minderjarigen en meerderjarigen waren vaker Syriërs, maar minder vaak Eritreeërs en Afghanen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: