woensdag, 27. juli 2016 - 8:54

'Pensioenfondsen staan onder water'

Pensioenfondsen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%.

Drie maanden eerder lag de beleidsdekkingsgraad 2,3 procentpunten hoger. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie. Deze laatste ligt sinds september 2015 ónder de beleidsdekkingsgraad.

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Voor een aantal pensioenfondsen geldt dat hun dekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum ligt. Bij deze pensioenfondsen zijn 4,1 miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.  

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad stellen jaarlijks een herstelplan op waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. De noodzaak voor het al dan niet opnemen van zo’n kortingsmaatregel hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op peildatum 31 december 2016.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):