vrijdag, 29. juli 2016 - 16:34

Afname industriële vestigingen in bijna alle provincies

Afname industriële vestigingen in bijna alle provincies
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Het aantal industrievestigingen met minimaal twee werkzame personen is sinds 2010 teruggelopen met 1050. Dat komt neer op 4 procent. In Noord-Brabant, de provincie met de meeste industrievestigingen, is de terugloop het grootst. Daar daalde het aantal met 335.

Alleen in Zuid-Holland, tweede als het gaat om het aantal vestigingen, is het aantal enigszins toegenomen. Sinds 2010 kwamen er 20 bij. Bekeken naar COROP-gebied zijn er slechts vijf waar het aantal industrievestigingen in deze periode niet is afgenomen. Twee ervan, Rijnmond en Delft en Westland, liggen in Zuid-Holland. In Noord-Brabant zijn de meeste industrievestigingen verdwenen in Zuidoost-Noord-Brabant. Ook de overige drie Brabantse COROP-gebieden behoren tot de top tien van gebieden waar de afname van industrievestigingen tussen 2010 en 2016 het grootst was.

Als de industrievestigingen met twee of meer werkzame personen worden afgezet tegen het totale aantal commerciële bedrijfsvestigingen met twee of meer werkzame personen per gemeente, ligt Bladel aan kop. In de top tien van de meest industriële gemeenten van Nederland liggen er drie in Noord-Brabant.

Categorie: