woensdag, 24. augustus 2016 - 17:02 Update: 25-08-2016 9:44

NVM: Voorraad kantoorruimte door sloop en te weinig nieuwbouw in gevaar

NVM waarschuwt voor tekort aan kantoorruimte in Randstad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Nieuwegein

In met name de vier grote steden, waar het huidige aanbod van bestaande kantoren onvoldoende aansluit op de vraag, dreigt op korte termijn een tekort aan nieuwbouw van kantoren te ontstaan.

Dit blijkt onder meer uit een analyse van NVM Business in een woensdag gepubliceerd rapport over de kantorenmarkten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Schiphol.

Weinig nieuwbouw

De oorzaak van het probleem is volgens NVM Business dat er nog nauwelijks nieuwe kantoren bijkomen en dat veel bestaande kantoren via sloop of herbestemming aan de voorraad worden onttrokken. Alleen al in Amsterdam daalde het aanbod van leegstaande kantoren in de eerste helft van 2016 met circa 80.000 vierkante meter. 

Ook in het aan Amsterdam grenzende Amstelveen werd een flink aantal meters uit de markt genomen, waaronder het voormalige hoofdkantoor van KPMG. Weliswaar stond in Amsterdam halverwege het jaar nog zo’n 15 procent van het kantorenareaal in de hoofdstad leeg, maar daar stond tegenover dat veel kantoorruimten die werden aangeboden, kwalitatief gezien nauwelijks toereikend waren om in de vraag te kunnen voorzien. Vooral in het centrum van Amsterdam en in Amsterdam Zuidoost was hiervan sprake.

Andere steden

Ook in Den Haag – na Amsterdam de belangrijkste kantorenstad van Nederland – nam de leegstand in de eerste zes maanden van dit jaar sterk af. Hoewel daar de vraag naar kantoren minder groot is dan in Amsterdam – onder meer veroorzaakt door de terughoudende opstelling van de overheid – waren ook in deze stad vraag en aanbod onvoldoende op elkaar afgestemd. 

In de steden Rotterdam en Utrecht was eveneens sprake van een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod. Dit ondanks het feit dat in het centrum van Utrecht bijvoorbeeld op risico werd begonnen met de bouw van het WTC, waarin nog een groot aantal meters voor de verhuur beschikbaar was.

Standpunt NVM

Een groot aandachtspunt – ook in 2016 – blijft uiteraard de vraag hoe de kantorenleegstand verder kan worden teruggebracht. Ofschoon NVM Business het herbestemmen van leegstaande kantoren tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, is zij van mening dat nieuwbouw van kantoren onvermijdelijk is. 

Dit zowel om tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar huisvesting als ook om het kantorenbestand te verduurzamen. Overigens waarschuwde NVM Business al in 2010 voor een tekort aan nieuwe kantoorruimte.

Categorie:
Provincie: