vrijdag, 16. september 2016 - 8:07 Update: 16-09-2016 13:12

In dit tempo nog maar voor 17 jaar aardgas in Nederlandse bodem

Aardgas voor bijna 80 procent op
Foto: Archief EHF
Slochteren

Sinds de ontdekking van de Groningse aardgasvelden in 1959 is in Nederland ruim 3582 miljard m3 aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg nog 940 m3 miljard in 2015, wat betekent dat bijna 80 procent van de Nederlandse aardgasreserve is verbruikt. Dat meldt CBS. Als het winningstempo niet verandert, zullen de huidige aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.

De resterende aardgasreserve steeg in 2015 met ruim 8 miljard m3, ondanks de winning van 52 miljard m3 het afgelopen jaar. Deze toename komt grotendeels door herberekening van aangetoonde reserves en slechts in beperkte mate door nieuw ontdekte aardgasreserves. De aardgasreserve omvat alleen het technisch winbare en economisch rendabele deel van het aardgas in de Nederlandse bodem. Onder andere fluctuaties in de gasprijs en nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot herberekening van reeds aangetoonde reserves. Omdat in 2015 de opwaartse herberekening groter was dan de winning, is de aardgasreserve iets toegenomen.

Gaswinning teruggeschroefd

Vanwege de aardbevingen in Groningen heeft het kabinet besloten om de gaswinning uit het Groningenveld verder terug te schroeven tot 27 miljard m3. Momenteel ligt er een ontwerpbesluit om de gaswinning verder te verlagen naar 24 miljard m3. Enkel in koude winters mag dan extra gas gewonnen worden zodat bedrijven en huishoudens niet in de kou komen te zitten. 
De bouw van een stikstofinstallatie bij Zuidbroek, die het mogelijk maakt om buitenlands gas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens, is voorlopig uitgesteld. Na de zomer van 2017 zal het kabinet beslissen of de bouw noodzakelijk is. Als de stikstofinstallatie er komt, kan vanaf 2021 de Nederlandse gaswinning nog verder worden teruggeschroefd.

Het ingestelde productieplafond voor Groningen heeft de laatste jaren duidelijk impact gehad op de gasproductie. Zo daalde de totale gaswinning van ruim 84 m3 in 2013 tot 52 m3 in 2015; het laagste productieniveau sinds begin jaren ’70. Aangezien het Groningenveld bijna driekwart van de resterende voorraden beslaat, zal de Nederlandse aardgaswinning waarschijnlijk verder dalen; ondanks een kleine toename in de productie van de overige velden, die zich voornamelijk in de Noordzee bevinden.

Minder overheidsinkomsten uit aardgas

Door de lagere gasprijs en het lagere productieniveau is het aandeel van de aardgasbatenin de inkomsten van de Nederlandse overheid de laatste jaren flink afgenomen. In 2013 bestond nog ruim 9 procent van de inkomsten van de overheid uit aardgasbaten, in 2015 was dit gedaald tot 3 procent. De totale aardgasbaten daalden van 15,4 miljard euro in 2013 tot 5,3 miljard euro in 2015.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):