woensdag, 28. september 2016 - 8:08 Update: 28-09-2016 8:14

Syrische immigranten wonen verspreid over Nederland

Syrische immigranten wonen verspreid over Nederland
Foto: Archief EHF
Den Haag

n de eerste acht maanden van 2016 hebben zich 19,3 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De bevolking telt nu 64 duizend inwoners van Syrische herkomst. Dat meldt CBS.

De immigratie volgt op de asielinstroom in 2014 en 2015. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben of minstens een half jaar in de asielopvang verblijven, mogen zich inschrijven bij een gemeente. Ze zijn dan immigrant, en daarmee inwoner van Nederland. Ook nareizende gezinsleden kunnen op die manier immigreren. Eind 2015 begon de immigratie van Syriërs op te lopen, en bereikte een piek van bijna 3 duizend in februari en maart. Daarna nam het weer af, tot 1,8 duizend in augustus.

Relatief meeste Syriërs in gemeenten met asielopvang

Nederland telde op 1 september 64 duizend inwoners met een Syrische achtergrond. Dat is bijna 0,4 procent van de bevolking. De meesten (49 duizend) zijn recente immigranten; ze hebben zich tussen 2014 en 1 september 2016 ingeschreven bij een gemeente. Ze wonen verspreid over Nederland. In absolute zin tellen Amsterdam (1 414), Rotterdam (1 263) en Utrecht (963) de meeste inwoners uit Syrië.

In verhouding tot de bevolking staan gemeenten met een asielopvanglocatie bovenaan. De asielmigranten die daar ingeschreven staan, zijn vaak nog in afwachting van woonruimte elders. Zo is in Cranendonck 1,6 procent van de inwoners Syriër. Daar is de centrale ontvangstlocatie (col) voor asielzoekers Budel-Cranendonck gevestigd. In Noordenveld, waar de col in Veenhuizen onder valt, is dat 1,2 procent.

Een op de vijf recent geïmmigreerde Syriërs woont nog in de opvang

Van de 49 duizend recent geïmmigreerde Syriërs woonden tussen de 7 en 9 duizend (tussen de 15 en 20 procent) op 1 september in een vorm van opvang, de rest woonde op een regulier adres in Nederland.
Van 7 duizend recente Syrische immigranten, die dus ingeschreven staan bij een gemeente, is bekend dat ze in een asielzoekerscentrum woonden. Nog eens 2 duizend woonden op een adres met tien of meer andere Syrische immigranten, wat er op duidt dat dit waarschijnlijk ook een vorm van opvang is.
Het percentage dat nog in de opvang woont, varieert sterk per gemeente. In Amsterdam, Rotterdam en Enschede wonen de Syrische inwoners vrijwel allemaal op een regulier adres. In de overige gemeenten in de top tien varieert dat percentage sterk. Zo woont in Utrecht 25 procent in een vorm van opvang, en in Arnhem iets minder dan de helft. In gemeenten met een asielopvanglocatie is dat percentage meestal veel hoger. In Het Bildt (opvang in Sint Annaparochie) en Vlagtwedde (col Ter Apel) wonen ruim negen op de tien recent ingeschreven Syriërs op 1 september op een opvangadres.