vrijdag, 4. november 2016 - 9:40

Sociaal-cultureel werker heeft meer kans op baan buiten sector

Sociaal-cultureel werker heeft meer kans op baan buiten sector
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Sociaal-cultureel werkers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Dit komt door het afremmen van de zorguitgaven door de overheid en een andere inrichting van de zorg bij gemeenten. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor het beroep sociaal-cultureel werker de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld is. In 2010 verstrekte UWV nog 560 nieuwe WW-uitkeringen, in 2015 was dit aantal opgelopen tot 1.300. Uit een analyse van UWV blijkt dat voormalig sociaal-cultureel werkers de beste kansen op werk hebben als ze overstappen naar een baan buiten het sociaal-maatschappelijke werkveld.

UWV heeft in kaart gebracht welke beroepen binnen én buiten de welzijnssector kansen bieden voor de groeiende groep werkzoekende sociaal-cultureel werkers. Uit de analyse blijkt dat de beste kansen buiten het sociaal-maatschappelijke domein liggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor beroepen op het terrein van klantcontact, zoals callcentermedewerker. Ook in de zorg (als verzorgende) en in het onderwijs (als leerkracht basisonderwijs) is er vraag naar arbeidskrachten met competenties die matchen met het beroep van sociaal-cultureel werker. Hier is echter wel omscholing voor nodig. Een ander kansrijk alternatief is de overstap naar bijstandsconsulent in dienst van een gemeente.

Reclasseringswerker

Bij een overstap naar een nieuwe baan komt ruim een vijfde van de sociaal-cultureel werkers terecht in een ander welzijnsberoep. De arbeidsmarktkansen in dit soort beroepen variëren van matig tot gemiddeld. Het beroep reclasseringswerker biedt verhoudingsgewijs de beste kansen. Ook de consulent Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), beleidsmedewerker sociale zaken
en welzijn en woonbegeleider bieden in vergelijking tot andere welzijnsberoepen goede kansen.

Overstapberoepen

UWV onderzoekt voor beroepen die op de arbeidsmarkt onder druk staan wat mogelijke alternatieve loopbaanoverstappen zijn. Vaak zijn dit beroepen waarin de werkgelegenheid sterk krimpt waardoor het aanbod aan personeel groter wordt dan de vraag.. Voor werkzoekenden in deze beroepen zijn er daardoor relatief weinig kansen op een baan, omdat de concurrentie groot is. UWV heeft eerder overstapberoepen in kaart gebracht voor onder andere financieel-administratief medewerkers en voor receptionisten.