dinsdag, 15. november 2016 - 11:57

Nederlandse economie trekt verder aan

Nederlandse economie trekt verder aan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De economie in Nederland is aangetrokken. In de Conjunctuurklok van half november presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten opnieuw positiever

De stemming onder consumenten is in oktober opnieuw verbeterd. Het consumentenvertrouwen bereikte de hoogste waarde na augustus 2007. Vooral de koopbereidheid nam sterk toe. Verder oordeelden consumenten iets positiever over het economisch klimaat.

Ook het vertrouwen van de industriële producenten is opnieuw toegenomen en herstelt daarmee verder van de forse daling in augustus. De toename is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Investeringen, consumptie huishoudens en export groeien

Ook in het derde kwartaal van 2016 zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is meer geïnvesteerd in computers.

De consumenten hebben in het derde kwartaal ook weer meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca en recreatie. Ook hebben consumenten meer uitgegeven aan zorg. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Wat goederen betreft, hebben consumenten vooral meer besteed aan huishoudelijke apparaten. Ze kochten ook meer auto’s.

De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal van 2016 wat kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide ongeveer twee keer zo sterk als de uitvoer van Nederlands product.

Nederlandse bedrijven exporteerden dit kwartaal beduidend meer chemische producten dan een jaar eerder. Dat handelde vooral om farmaceutische producten. Verder zijn meer voedingsmiddelen, (basis)metaalproducten en machines uitgevoerd. 

Productie industrie groeit gestaag door

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4 procenthoger dan in september 2015. De stijging is wat groter dan in augustus. Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst.

Aantal faillissementen stabiel

In oktober 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in september. Een maand eerder, in september, steeg het aantal faillissementen met 12.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 26 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met bijna 7 duizend en daalde het aantal werklozen met 37 duizend.

In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9 999 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al tien kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 250 duizend banen bijgekomen.Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 95 duizend hoger.

Het aantal werklozen kwam in september uit op 510 duizend. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld ongeveer 13 duizend per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers.

In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100 duizend lager, maar wel nog 200 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren.

Het aantal uitzenduren stijgt weer. In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4 procent. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe in het tweede kwartaal.

Categorie:
Provincie: