vrijdag, 2. december 2016 - 13:15 Update: 02-12-2016 13:31

Utrecht stelt 0,45 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren

Utrecht stelt 0,45 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht stelt 0,45 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De provincie Utrecht stelt voor jonge boeren 0,45 miljoen euro beschikbaar om extra investeringen in hun bedrijf te doen. 'In de periode van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 kunnen zij een aanvraag indienen', meldt de provincie vrijdag.

Steun in de rug

Met deze regeling krijgen jonge boeren een steun in de rug om hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken. ‘Wij vinden het belangrijk om jonge landbouwers te steunen. Zij zorgen immers met hun bedrijven mede voor een vitaal platteland. Daarom dragen wij voor de helft ook uit eigen middelen bij aan deze regeling”, aldus gedeputeerde Bart Krol.

Het gaat om jonge landbouwers die in 2016 nog geen 41 jaar oud zijn, zij kunnen maximaal 20.000,- euro subsidie krijgen voor extra investeringen.  De investeringsregeling jonge landbouwers valt onder het Europese plattelands ontwikkelingsprogramma POP 3. Het is de tweede keer dit jaar dat de provincies deze EU-regeling open stellen. Bij de eerste openstelling van 1 maart tot en met 15 april 2016 zijn er in de provincie Utrecht 31 aanvragen ter waarde van ca. 500.000,- euro gehonoreerd.

Duurzame investeringen

De regeling is nu uitgebreid naar een lijst met in totaal 20 duurzame investeringen voor verschillende landbouwsectoren. De investeringen zijn gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Het gaat bijvoorbeeld om zonnepanelen,  precisiebemesting, waterbeheermaatregelen, machines die tegelijk kunnen spitten en zaaien en varkensvriendelijke vloeren. De regeling is in alle provincies gelijk.

Overige actuele POP3 subsidies

Het plattelandsontwikkelingsprogramma is een flinke impuls voor innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht en  draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland. Op dit moment heeft de provincie ook twee andere subsidies opengesteld. Bij de regeling ‘Niet productieve investeringen water’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om maatregelen te nemen voor schoon oppervlaktewater. 

Bij de regeling ‘Niet productieve investeringen hydrologische maatregelen’ kunnen organisaties een aanvraag indienen voor maatregelen die de waterhuishouding in het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen verbeteren. De aanvraagperiodes van beide subsidies lopen tot en met 9 december.

Categorie:
Provincie: