donderdag, 29. december 2016 - 13:45 Update: 29-12-2016 13:49

AFM komt begin 2017 met resultaten onderzoek vervroegd aflossen hypotheek

 AFM komt begin 2017 met resultaten onderzoek vervroegd aflossen hypotheek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die op dit moment de wijze van berekening van het financieel nadeel van aanbieders bij een vervroegde aflossing van hypotheken onderzoekt, verwacht begin 2017 de uitkomsten te kunnen publiceren. Dit heeft de AFM bekendgemaakt.

Nieuwe regels vergoeding vervroegd aflossen

Sinds 14 juli gelden nieuwe regels voor het bepalen van de vergoeding bij vervroegde aflossing. Deze vloeien voort uit de Europese hypothekenrichtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD). Vanaf deze datum mag die vergoeding niet hoger zijn dan het financieel nadeel dat de aanbieder heeft door de vervroegde aflossing.

Dijsselbloem

In de nieuwe regelgeving staat niet beschreven op welke wijze aanbieders concreet invulling moeten geven aan het geleden nadeel van de aanbieder bij vervroegde aflossing. Op verzoek van minister Dijsselbloem van Financiën onderzoekt de AFM de wijze waarop aanbieders de vergoeding bij vervroegd aflossing berekenen. Daarnaast heeft de AFM met diverse belanghebbenden over dit onderwerp gesproken.

Gezien de complexiteit van het onderwerp en de zorgvuldigheid die nodig is verwacht de AFM begin 2017 over de uitkomsten te communiceren. De AFM gebruikt de aankomende periode onder meer om verschillende betrokken organisaties te consulteren. Als gevolg van de nieuwe regels die voortvloeien uit de MCD gaat de AFM met een leidraad op hoofdlijnen aangeven hoe het financieel nadeel bij vervroegde aflossing op een adequate wijze kan worden berekend.

Categorie:
Provincie: