woensdag, 18. januari 2017 - 12:55 Update: 18-01-2017 13:41

Werkgevers willen aanpassing ontslagvergoeding

Werkgevers willen aanpassing ontslagvergoeding
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Als het aan de werkgevers ligt, wordt de ontslagvergoeding straks zo aangepast dat werknemers het geld moeten gebruiken voor scholing en begeleiding naar een andere baan.

Voor dit plan gaan de werkgeversorganisaties AWVN. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de komende cao-onderhandelingen met de vakbonden. Dit schrijven zij in een woensdag gepubliceerd persbericht. Volgens de werkgevers kunnen werkenden veel meer dan nu het geval is zelf de regie nemen over hun loopbaan. De werkgevers vinden dat een goed opgeleide beroepsbevolking één van de sleutels is tot de toekomstige economische kracht van Nederland. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werkenden om te zorgen dat werknemers goed opgeleid blijven en bedrijven wendbaar.

Ontslagvergoeding koppelen aan opleiding

Werkgevers willen dat veel meer wordt geïnvesteerd in opleiding van werkenden. In het cao-overleg moeten daarom afspraken worden gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Ook moet bekeken worden of het doeltreffend is om sectorale opleidingsfondsen ruimer te gebruiken dan nu het geval is. De transitievergoeding, het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen, moet worden gekoppeld aan opleiding en krijgt daarmee nog nadrukkelijker als doel om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Arbeidsvoorwaarden minder afhankelijk van leeftijd

Verder willen de werkgevers de arbeidsvoorwaarden veel minder afhankelijk maken van leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. In plaats daarvan moet meer gekeken worden naar de bijdrage van medewerkers. Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor oudere medewerkers moeten in dat kader worden omgeruild voor maatregelen die aan alle werkenden binnen een onderneming ten goede komen en niet aan een selecte groep. Persoonlijke keuzebudgetten kunnen hier uitkomst bieden.

Ritme van de samenleving

De werkgevers vinden het wenselijk dat arbeidsvoorwaarden meer het ritme van de samenleving volgen - activiteiten vinden steeds verder verspreid over de dag plaats. Onregelmatigheidstoeslagen moeten om die reden opnieuw worden vormgegeven waarbij gekeken moet worden welke uren voor welke werkende ‘onregelmatig’ zijn. Zo ontstaat meer maatwerk.

De gezamenlijke werkgeversorganisaties roepen hun leden op om door te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn al duizenden van dergelijke banen gecreëerd, het cao-overleg moet worden gebruikt om die ontwikkeling verder te versnellen.

Categorie: