maandag, 13. februari 2017 - 11:41 Update: 13-02-2017 12:13

'Tekort aan huurwoningen neemt tot 2019 nog toe'

'Tekort aan huurwoningen neemt tot 2019 nog toe'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het tekort aan woningen zal eerst nog toenemen en pas na 2019 gaan dalen, omdat er dan meer woningen worden bijgebouwd dan er huishouden bijkomen.

Het woningtekort zal naar verwachting in 2018 het hoogtepunt bereiken. Nu worden er nog steeds onvoldoende woningen bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. In 2016 zijn er zelfs minder bouwvergunningen verleend dan in 2015.Dit schrijft Capital Value op de website.

Er moeten met name meer middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen worden bijgebouwd om een betere doorstroming mogelijk te maken. Corporaties kunnen een sleutelrol spelen om een deel van hun bezit beschikbaar te maken voor de middeldure huurmarkt en de opbrengsten te gebruiken voor investeringen in woningen voor mensen met een laag inkomen. Voor circa 100.000 ouderen met een mobiliteitsbeperking is de komende jaren een aangepast programma nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value dat in samenwerking met ABF Research is uitgevoerd.

Woningtekort bereikt hoogtepunt in 2018

De productie van nieuwbouwwoningen blijft al een aantal jaren achter bij de groei van het aantal huishoudens. In 2016 is het aantal verleende bouwvergunningen zelfs gedaald naar ca. 51.000 woningen (in 2015: 53.500). Het gebrek aan plancapaciteit zorgt ervoor dat het lastig is om de bouwproductie op korte termijn te verhogen. Het statistisch woningtekort bedraagt begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2018 wordt dit geraamd op 200.000 woningen. De verwachting is dat er pas vanaf 2019 jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan er huishoudens bijkomen. De tekorten zullen het grootste zijn in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam (6%) en Utrecht (4%). In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Huurvoorraad krimpt de komende jaren

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal huurwoningen de komende jaren zal afnemen. Met welk aantal hangt met name af van de manier waarop corporaties en beleggers hun woningen zullen verhuren en/of uitponden. In het onderzoek komen twee scenario’s aan bod. Afhankelijk van het scenario dat gevolgd zal gaan worden neemt de voorraad huurwoningen naar verwachting af met 15.000 tot 39.000 woningen als gevolg van het uitponden door beleggers en woningcorporaties en de sloop van verouderde woningen. Zowel woningcorporaties als beleggers willen de komende jaren meer huurwoningen bijbouwen. Hiervoor zal de plancapaciteit moeten worden uitgebreid en zullen procedures moeten worden versoepeld en ingekort.

Categorie:
Provincie: