vrijdag, 17. februari 2017 - 8:12

Leegstand vastgoed licht gedaald in 2015

Leegstand vastgoed licht gedaald in 2015
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Van alle verblijfsobjecten in Nederland was 3 procent niet in gebruik op 1 januari 2016. Een jaar eerder was dit nog 4 procent. Er stonden vooral minder woningen leeg. Onder kantoren was de leegstand het hoogst. Ook zorginstellingen en industrieel vastgoed waren relatief vaak niet in gebruik. Dit meldt het CBS op basis van de eerste Landelijke Monitor Leegstand.

Begin 2016 stonden bijna 279 duizend objecten leeg, ongeveer 7,5 duizend minder dan een jaar eerder. Uitgedrukt in vierkante meters bedroeg de leegstand 6 procent. In oppervlakte waren bijna 71 miljoen vierkante meters niet in gebruik, 712 duizend vierkante meter minder dan een jaar eerder. Van administratieve leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en er geen gebruiker of economische activiteit bekend is.

Het CBS heeft de leegstand samen met Geonovum en het Kadaster onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. De volledige leegstandsmonitor voor alle Nederlandse gemeenten is beschikbaar als interactief dashboard.

Onder kantoren leegstand het hoogst

Onder vastgoed met een kantoor-, industrie- of gezondheidsfunctie was de leegstand verhoudingsgewijs het hoogst. Van de kantoren was 27 procent niet in gebruik in 2016, wat neerkwam op een oppervlakte van 11,5 miljoen vierkante meter. Dat is 19 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland. Van de objecten voor industrie en gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen en praktijkruimten, was 18 procent zonder gebruiker.

Van de winkels was 14 procent niet in gebruik in 2016. Dit betekent dat van de 152 duizend winkels er bijna 21 duizend leegstonden. Dit is iets meer (1 procentpunt) dan een jaar eerder. Ook de leegstand van kantoren en logies nam licht toe. Bij het overige vastgoed bleef het aandeel leegstaande objecten ongewijzigd.

Het aantal woningen dat in 2016 leeg stond was relatief laag, zo’n 2 procent werd niet gebruikt. In totaal hadden bijna 177 duizend woningen geen bewoner in 2016; bijna 8,5 duizend minder dan een jaar eerder. Leegstaande woningen maken een aanzienlijk deel uit van de 279 duizend leegstaande vastgoedobjecten in Nederland (63 procent).

Twee derde objecten staat lang leeg

Twee derde van de leegstaande vastgoedobjecten op 1 januari 2016 stond een jaar eerder ook al leeg. In oppervlakte kwam zelfs 76 procent van de leegstand in 2016 ook begin 2015 voor. Bij woningen kwam het het minst voor dat leegstaande objecten een jaar eerder ook niet gebruikt werden. Dat gold voor 59 procent van de leegstaande woningen die begin 2016 leegstonden. Acht op de tien in 2016 leegstaande industriële panden, sportaccommodaties, kantoren en onderwijsgebouwen stonden begin 2015 ook al leeg.

Categorie:
Provincie: