vrijdag, 31. maart 2017 - 10:48

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

scheefwonen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal huishoudens dat veel huur betaalt in verhouding tot het inkomen, is in 2015 gelijk gebleven. In dat jaar waren er 370 duizend huishoudens met huurtoeslag die “duur scheefwoonden”. In totaal ontvingen zij bijna 1,1 miljard euro huurtoeslag.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe inkomensgegevens van 2015.

Jarenlang is het aantal dure scheefwoners gestegen. Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en de huur van hun woning hoger is dan de zogenaamde aftoppingsgrens (576,87 euro per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens, 618,24 euro voor grotere huishoudens). Ligt de huur onder de deze grens, dan is er sprake van passend wonen. Het aandeel dure scheefwoners onder huishoudens met huurtoeslag steeg van ruim 9 procent in 2006 naar ruim 28 procent in 2014. In 2015 daalde het percentage voor het eerst, naar bijna 27 procent van alle huurtoeslagontvangers.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):