dinsdag, 6. juni 2017 - 9:19 Update: 06-06-2017 10:28

Inkomen twintigers steevast lager dan inkomens andere leeftijdsgroepen

Inkomen twintigers steevast lager dan inkomens andere leeftijdsgroepen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit een vergelijkende studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het inkomen van werkende twintigers tussen 2004 en 2014 gedaald is.

Van alle andere groepen werkende steeg het inkomen juist in die zelfde periode. Het gemiddelde inkomen van dertigers steeg tussen 2004 en 2014 van zo'n 25.000 naar 26.000 euro. Maar de twintigers gingen er juist op achteruit. Het gemiddelde inkomen daalde van 24.000 euro naar 23.000 euro. In 2001 bereikte het  gemiddelde inkomen van twintigers een hoogtepunt. Sinds die tijd is het, met een paar oplevingen, gedaald. Het inkomen van twintigers lag in 2014 dus lager dan in 2001.

Crisis

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS over de daling van het salaris van twintigers: 'Deels is dat pech. Want veel twintigers van nu kwamen op de arbeidsmarkt tijdens de crisis en vonden natuurlijk niet altijd een baan. En als ze er al een vonden, was het vaak onder hun niveau.' Volgens het CBS is de situatie van twintigers in de jaren 2015 en 2016 niet veranderd.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft ook een belangrijke invloed gehad op het salaris van de twintigers. Van Mulligen: 'Twintigers hebben vaker flexbanen, en die leveren minder inkomen op. Verder lijkt langer doorstuderen een van de oorzaken. "Als je later op de arbeidsmarkt komt, heb je dus ook minder tijd gehad om een carrière op te bouwen, en een hoger salaris te krijgen.'

Categorie: