donderdag, 21. september 2017 - 8:03

CBS: Aantal werkenden verder toegenomen

CBS: Aantal werkenden verder toegenomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS.

In deze leeftijdsgroep waren er in augustus 8,6 miljoen mensen met betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 426 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 362 duizend in augustus.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):