woensdag, 6. december 2017 - 11:52 Update: 06-12-2017 12:16

UWV: Start op arbeidsmarkt na studie verschilt enorm

UWV: Start op arbeidsmarkt na studie verschilt enorm
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De opleiding procestechniek biedt voor mbo’ers de beste start op de arbeidsmarkt. Op hbo-niveau scoort de opleiding mechatronica het beste.

Dit blijkt uit een analyse van UWV naar de startpositie op de arbeidsmarkt van verschillende mbo- en hbo-opleidingen. UWV onderzocht de werkloosheid onder afgestudeerden, het bruto maandsalaris, het type baan en het werken op niveau en in de eigen studierichting.

‘Studenten zijn zich bij de keuze van een studie niet altijd bewust van de positie die zij daarna op de arbeidsmarkt innemen. Ze weten bijvoorbeeld niet wat het inkomen na de opleiding is en de kans op een vaste baan. Dit varieert echter enorm tussen studies. Goede voorlichting zorgt voor een eerlijk beeld van je arbeidsmarktpositie na je studie’, aldus Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij UWV.

Van de 59 onderzochte mbo-opleidingen kwam de opleiding procestechniek (mbo4) als meest kansrijk uit de bus. Afgestudeerden hebben het hoogste maandsalaris van alle mbo-opleidingen, de werkloosheid onder deze groep is nagenoeg 0% en een vaste baan is de norm. Ook werken studenten procestechniek vrijwel altijd in de eigen richting en op het eigen niveau. Ook andere technische opleidingen scoren goed, zoals operationele techniek en machinebouw mechatronica. De opleiding automatisering (mbo3) is het minst kansrijk: veel studenten vinden na deze opleiding geen werk en het werk is vaak van tijdelijke aard. De opleiding automatisering op het hoogste mbo-niveau (mbo4) biedt een betere positie op de arbeidsmarkt. Meer afgestudeerden vinden een baan op het eigen niveau en in de eigen studierichting. Maar ook daar is de werkloosheid onder afgestudeerden bovengemiddeld.

Top 5 mbo-opleidingen

Meest kansrijk mbo
1. Procestechniek (mbo4), 2. Scheepvaart (mbo4)
3. Operationele techniek (mbo4)
4. Machinebouw mechatronica (mbo3)
5. Haven en vervoer (mbo3)

Minder kansrijk mbo
1. Automatisering
2. Toerisme, recreatie en reizen
3. Bedrijfsadministratie
4. Groothandel/distributie
5. Mode en kleding

UWV onderzocht in totaal 143 hbo-opleidingen. De technische hbo-opleiding mechatronica biedt de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Deze opleiding heeft niet het allerhoogste maandsalaris, maar vrijwel alle studenten vinden na deze opleiding een baan op eigen niveau. Ook komt een flexibel contract weinig voor en is de werkloosheid laag. Afgestudeerde verloskundigen verdienen het hoogste maandsalaris. De opleiding oriëntaalse talen en communicatie kent een veel minder goede arbeidsmarktpositie. Slechts 19% komt in de eigen richting terecht en 44% accepteert een baan onder hbo-niveau

Top 5 hbo-opleidingen

Meest kansrijk hbo             i
1. Mechatronica
2. Verloskunde
3. Embedded systems engineering
4. Mondhygiëne
5. Technische informatica

Minder kansrijk hbo

1. Oriëntaalse talen en communicatie
2. Autonome beeldende kunst
3. Erfgoedprofessional
4. Antroposofische gezondheidszorg
5. Culturele en maatschappelijke vorming

Onderzoek

De analyse naar de arbeidsmarktpositie van opleidingen is gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek van het Researchcentrum van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In deze analyse maakt UWV gebruik van de data van ROA om opleidingen met elkaar te vergelijken. Deze informatie kan worden gebruikt bij studiekeuzevoorlichting. De analyse bevat geen voorspellingen en zegt niets over de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):