zaterdag, 9. december 2017 - 10:53

Een derde van de aangevoerde goederen wordt doorgevoerd

Een derde van de aangevoerde goederen wordt doorgevoerd
Foto: Archief EHF
Rotterdam

In 2016 ontving Nederland 185 miljard kilo aan goederen die bestemd was voor doorvoer. Daarvan kwam bijna 85 procent per zeeschip Nederland binnen. Twee derde werd na binnenkomst naar België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk doorgevoerd. Dit meldt het CBS op basis van de eerste publicatie van gedetailleerde gegevens over de doorvoer. Deze publicatie is mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitgebreidere analyse is gepubliceerd als achtergrondartikel.

In totaal ontving Nederland in 2016 ruim 590 miljard kilo aan goederen uit het buitenland. Meer dan de helft daarvan werd doorgevoerd of wederuitgevoerd naar het buitenland. In totaal verliet 547 miljard kilo aan goederen Nederland weer, waarvan 212 miljard kilo aan doorvoergoederen.

Goederen die worden doorgevoerd blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen binnen Nederland of (tijdelijk) opgeslagen in Nederland. Nederland fungeert dus als verdeelcentrum voor deze goederen. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt er vaak nog een minimale bewerking gedaan voor ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Nederland doorgeefluik voor fossiele brandstoffen en ertsen

Vooral fossiele brandstoffen en ertsen vinden via Nederland hun weg naar het land van bestemming. Deze goederen vormen 60 procent van de 185 miljard kilo aan inkomende doorvoer. De uitgaande stroom was in 2016 groter. Dit kan komen doordat goederen vóór 2016 tijdelijk zijn opgeslagen in Nederland en in 2016 naar hun bestemming zijn vervoerd.

Doorvoer: herkomst vaker buiten Europa

De goederen bestemd voor doorvoer naar andere landen komen vaker van ver weg dan de goederen die bestemd zijn voor Nederland. De Nederlandse invoer (inclusief de invoer voor wederuitvoer) is voor meer dan drie kwart geladen in Europa. Van de inkomende doorvoer komt bijna 60 procent van buiten Europa. Van de uitvoer vanuit Nederland wordt 71 procent gelost in een van de buurlanden, van de uitgaande doorvoer is dat 66 procent.

Categorie:
Provincie: