donderdag, 4. januari 2018 - 9:04

'Opnieuw signalen van toenemende spanning op woningmarkt'

Opnieuw signalen van toenemende spanning op woningmarkt
Foto: fbf
Amsterdam

De woningmarkt vertoont opnieuw signalen van toenemende spanning. Het Economisch Bureau van ABN AMRO wijst op het gemiddeld steeds kleiner wordende verschil tussen de vraag- en biedprijs van woningen.

In de eerste Woningmarktmonitor van 2018 stellen de economen dat het verleden aantoonde dat een dergelijke ontwikkeling vaak gepaard gaat met verdere prijsstijgingen. Daardoor kan het risico ontstaan dat deze prijsstijgingen op de langere termijn te groot blijken, bijvoorbeeld als de rente weer stijgt en er meer woningen worden gebouwd. Het Economisch Bureau heeft echter geen aanwijzingen dat deze ontwikkeling zich op korte termijn aandient.

Randstad

In de Randstad staan de prijzen weer op het niveau van voor de crisis of zelfs daarboven. Op veel plekken in de rest van het land is dat nog niet zo, maar ook daar neemt de krapte toe. Als gevolg wordt in Nederland 40% van de woningen op of boven de vraagprijs verkocht. Het gemiddelde verschil tussen de vraag- en biedprijs is afgenomen van 6,8% in 2013 naar 1,1% nu. Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "Er is een groot tekort aan geschikte woningen. Door het gebrek aan nieuwbouw blijft dit nog wel even voortduren. Verkopers verzilveren hun sterke marktmacht en vragen steeds hogere prijzen. Onder woningzoekers bestaat momenteel grote concurrentie. Om succesvol te zijn, moeten ze dus meer geld bieden." 

Waakzaamheid geboden

Ondanks de toenemende spanning benadrukt Bokeloh dat er van paniek geen sprake mag zijn. Bokeloh: "In de meeste woningmarktgebieden is het prijspeil nog in de buurt van het structurele niveau. In de gebieden waar dat niet zo is, kan een prijscorrectie nog lang op zich laten wachten. Wel is waakzaamheid geboden. Nu een woning tegen een wellicht te hoge prijs kopen, kan het moeilijker maken om het huis in de toekomst voor minimaal hetzelfde bedrag weer te verkopen. Dat kan zich voordoen als de woningvoorraad toeneemt en kopers meer keuze hebben. Een groter aanbod drukt de prijzen. Een ander punt van aandacht is de rente. Als die in de toekomst stijgt, kan het voor starters nog lastiger worden om een huis te kopen. Bij gebrek aan nieuwe kopers op de woningmarkt, kunnen de prijzen onder druk komen."

Prijsramingen naar boven bijgesteld

Het Economisch Bureau verwacht dat de woningmarkt de komende tijd nog krapper wordt. De economen stellen daarom hun prijsramingen voor 2018 met één procentpunt naar boven bij. De verwachte prijsstijging komt daarmee uit op 6%. Dat is minder hard dan in 2017. De economen schatten dat de uiteindelijke prijstoename vorig jaar 7,5% bedroeg.
 

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)