dinsdag, 16. januari 2018 - 14:05 Update: 16-01-2018 15:23

Werkloosheid mannen 25-44 ruim hoger dan voor crisis

Werkloosheid mannen 25-44 ruim hoger dan voor crisis
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Na de crisis, die begon in 2008, bereikte de werkloosheid begin 2014 een hoogtepunt. Daarna zette een daling in, maar de werkloosheid is nog steeds hoger dan voor de crisis. Vooral bij 25- tot 45-jarigen is het verschil nog groot. Dit meldt CBS op grond van een nadere analyse van de Enquête Beroepsbevolking, een doorlopend onderzoek, elk kwartaal onder ongeveer 75 duizend respondenten van 15 tot 75 jaar.

Van de mannelijke beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar was 3,2 procent in het derde kwartaal van 2017 op zoek naar werk en direct beschikbaar om te starten (dit zijn de werklozen volgens de definitie van de ILO). Dat percentage is weliswaar een stuk lager dan in 2014, maar nog steeds meer dan drie keer zo hoog als aan het begin van de crisis, toen dat 0,9 was.

Net als voor de crisis is van de vrouwen in de beroepsbevolking een groter deel werkloos. Maar het verschil tussen 2017 en 2008 is minder groot dan bij de mannen. Iets dergelijks geldt ook voor de 45-plussers. De werkloosheid is daar hoger dan onder 25- tot 45-jarigen, vooral doordat onder 55- tot 65-jarigen het werkloosheidspercentage relatief hoog is. Maar het verschil tussen 2017 en 2008 is ook hier kleiner.

Meer mannen tot 45 jaar niet actief op de arbeidsmarkt

Bij mannen van 25 tot 45 jaar is niet alleen de werkloosheid hoger dan voor de crisis. Ook het percentage mannen van deze leeftijd dat niet (meer) deelneemt op de arbeidsmarkt is toegenomen, van bijna 5 naar ruim 8 procent. Dat geldt ook voor mannen van 15 tot 25 jaar. Bij 45-plussers - mannen en vrouwen - nam het percentage dat niet tot de beroepsbevolking behoort juist af; bij vrouwen tot 45 jaar bleef dit ongeveer gelijk. Tot het begin van de crisis daalde het percentage dat niet actief was op de arbeidsmarkt bij vrouwen van deze leeftijd nog.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: