maandag, 26. februari 2018 - 8:20 Update: 26-02-2018 8:22

75 miljoen euro extra voor innovatie in 2018

75 miljoen euro extra voor innovatie in 2018
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet trekt extra geld uit voor de innovatiekracht van het MKB (€ 18 miljoen), voor het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen).

Deze drie maatregelen leiden tot toegevoegde waarde voor onze economie en bevorderen het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over deze 75 miljoen euro voor innovatie in 2018.

De komende maanden gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en digitalisering is daarbij het centrale uitgangspunt.
 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):