woensdag, 18. april 2018 - 22:35 Update: 18-04-2018 22:37

FNV bezet DNB om verbetering pensioenen

FNV bezet DNB om verbetering pensioenen
Amsterdam

Woensdag hebben ruim 200 FNV’ers een gebouw van de Nederlandse Bank (DNB) bezet om aandacht te vragen voor een goed pensioen. 'Want DNB is verantwoordelijk voor de rekenregels waarmee bepaald wordt of pensioenaanspraken wel of niet geïndexeerd mogen worden aangepast aan de prijzen in de rest van de economie', stelt FNV woensdag.

Actie FNV bij DNB

Dat is belangrijk, niet alleen voor gepensioneerden, maar ook als je werkt. Want als jouw pensioenopbouw niet meegroeit met de prijzen, is je geld later vrijwel niets meer waard. ‘Werken aan vertrouwen’, dat is de missie van DNB. Maar voorlopig zijn tegenstellingen niet van de lucht en wordt alleen maar het wantrouwen verder gevoed.

Vertrouwen in ons stelsel ondermijnd

Want met de huidige regels rekenen wij ons arm, en wordt het vertrouwen in ons stelsel ondermijnd. De huidige generatie gaat er al jaren op achteruit, en jongeren weten niet meer waar ze van op aan kunnen. Ons pensioenstelsel wordt vernacheld.

Eerlijk stoppen met werken

Het debat over pensioenen gaat teveel over techniek en te weinig over het doel. Het pensioendebat gaat over de maatschappij die Nederland wil zijn. De race naar beneden in onze economie moet stoppen. Daar zijn regels voor nodig, in het belang van ons allemaal. En die regels moeten ervoor zorgen dat iedereen op een fatsoenlijke leeftijd kan stoppen met werken en dan kan rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat geldt voor iedereen, en dus moet ook iedereen meedoen.

De FNV heeft 3 eisen

1. Een volwaardig pensioen. Pensioenen en pensioenaanspraken moeten geïndexeerd kunnen worden. Daarvoor zijn evenwichtige rekenregels nodig. AOW omhoog en welvaartsvast.

2. Een toekomstbestendig pensioen. Iedereen, vast, flex en zzp, moet een collectief aanvullend pensioen kunnen opbouwen, nu en in de toekomst.

3. Een tijdig pensioen. De AOW-leeftijd moet bevroren worden op 66 jaar. Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen en 45 jaar werken is genoeg.

Dit zijn basale eisen, die normaal zouden moeten zijn in een welvarend land als Nederland. Wij zullen dan ook nooit verslechteringen accepteren. Daarom voeren we actie, totdat ons pensioenstelsel veilig gesteld, versterkt en verbeterd is.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):