donderdag, 19. april 2018 - 9:21

4,2 miljoen Nederlanders geen betaald werk

4,2 miljoen Nederlanders geen betaald werk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in maart ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS.

4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 357 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13 duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in maart uit op 3,9.

De rest van de groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde een daling naar 327 duizend WW-uitkeringen eind maart, een afname van ruim 2 duizend ten opzichte van de vorige maand. 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):