woensdag, 2. mei 2018 - 8:03 Update: 02-05-2018 8:09

Twintigers en dertigers trouwen minder

Twintigers en dertigers trouwen minder
Foto: SXC
Den Haag

In 2017 traden 64,4 duizend paren in het huwelijk en sloten 17,9 duizend een geregistreerd partnerschap. Het huwelijk is minder populair onder twintigers en dertigers, die vaker kiezen voor het partnerschap of ongehuwd samenwonen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over 2017.

Op langere termijn is het aantal huwelijken dat per jaar wordt gesloten afgenomen. Twintig jaar geleden trouwden nog 85 duizend paren, de laatste jaren schommelt dit aantal rond de 65 duizend. Het aantal geregistreerde partnerschappen nam de laatste jaren wel toe. In 2017 sloten bijna 18 duizend paren een geregistreerd partnerschap, ruim 2 duizend meer dan in 2016 en 11 duizend meer dan in 2007.

Daling vooral bij 25- tot 35-jarigen

Vooral in de leeftijdsgroepen rond de dertig jaar zijn er in verhouding tot de bevolking minder mensen die trouwen. Sloten in 1997 nog 83 op de duizend niet-gehuwde 25- tot 30-jarige vrouwen een huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. Bij 30- tot 35-jarige vrouwen nam dat aandeel af van 74 naar 43 op de duizend. Ook bij de mannen was de daling in deze leeftijdsgroepen het grootst.

De gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijken steeg tussen 1997 en 2017. Bij mannen nam deze toe van 30 naar 34 jaar, bij vrouwen van 28 naar 31,5 jaar.

Deels compensatie door geregistreerd partnerschap

De daling in het aantal huwelijken per leeftijdsgroep wordt deels gecompenseerd door geregistreerd partnerschappen. Wanneer de partnerschappen bij de huwelijken geteld worden, dan is de daling in het aandeel dat hun relatie bij de burgerlijke stand vastlegt in elke leeftijdsgroep kleiner. Dat komt vooral tot uiting bij de 25- tot 35-jarigen. In 2017 sloten 12 op de duizend niet-gehuwde 25- tot 30-jarige vrouwen een geregistreerd partnerschap, bij de 30- tot 35-jarigen waren dat 13 op de duizend.

De afname in het aandeel vrouwen dat huwt of een partnerschap registreert vond vooral plaats tussen 2007 en 2013.

Meer mensen wonen ongehuwd samen

Onder jongere generaties is het gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. Op de leeftijd van 35 jaar woont daardoor nu een groter aandeel ongehuwd samen. Ook hebben meer mensen een geregistreerd partnerschap. Een kleiner deel is op die leeftijd getrouwd. In 1997 was bijvoorbeeld nog 70 procent van de 35-jarige vrouwen gehuwd, en ruim 60 procent van de mannen. Begin 2017 was dat gedaald naar 45 procent van de vrouwen en 36 procent van de mannen.

Categorie: