maandag, 23. juli 2018 - 17:17 Update: 23-07-2018 17:23

Gemiddeld uurloon vakantiejob gestegen naar bijna 9 euro bruto

Gemiddeld uurloon vakantiejob gestegen naar bijna 9 euro bruto
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Deze zomer is het goed geld verdienen met je vakantiejob. Het gemiddelde uurloon is ten opzichte van vorig jaar weer verder gestegen en bedraagt bijna 9 euro bruto. Dit meldt FNV Jong maandag.

Vakantiebaantje

Duizenden jongeren storten zich ook deze zomer weer op een vakantiebaantje. Het aantal jongeren dat vakantiewerk doet of gaat doen is dit jaar licht gestegen in vergelijking met 2017, zo blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong.

Vakantiebaantje zo gevonden

Terwijl 80% van de MBO-ers een vakantiebaantje neemt, geldt dit voor net iets meer dan de helft (56%) van de hoger opgeleiden. Moeilijk is het niet om een vakantiebaan te vinden. Jongeren zochten zelfs gemiddeld een week minder dan vorig, maar besteedden er wel iets meer tijd aan. De meesten vinden hun vakantiebaantje via familie of vrienden (36%), het internet (35%), de huidige bijbaan (32%) of via sociale media (22%). Slechts 12% via het uitzendbureau.

Meisjes gemiddeld hoger uurloon

Vorig jaar verdienden meisjes voor het eerst gemiddeld meer dan jongens. Die trend zet zich dit jaar voort. Het gemiddelde uurloon voor meisjes is €8,73 en €8,64 voor jongens. Dit komt waarschijnlijk doordat in de sectoren die het meest betalen meer meisjes werken.

Hoogst gemeten uurloon

Het gemiddelde uurloon is dit jaar het hoogst gemeten sinds 2010: € 8,69. Vorig jaar was dit €8,21. Toen was het flink hoger dan de jaren daarvoor, mede door afschaffing van het jeugdloon. Het meest verdien je als vakantiewerker in de schoonmaaksector €11,94), zorg /welzijn €11,06) en de kantoorbranche € 10,18). In de bouwsector verdient een vakantiewerker gemiddeld het minst: €6.93). Maar de meest populaire sectoren om te werken zijn nog steeds de detailhandel / winkels (24%), horeca (18%) en zorg / welzijn (15%). Dit jaar zien we een stijging in de recreatiebranche.

Werkstress

Het onderzoek richt zich dit jaar voor het eerst ook op werkstress. Sander Wellens, bestuurslid FNV Jong: ‘We kregen dit jaar veel signalen binnen van jongeren die werkstress ervaren. Daarom hebben we de vakantiekrachten hier ook naar gevraagd. 1 op de 5 jongeren geeft aan wel eens werkstress te ervaren veroorzaakt door vervelende leidinggevenden of collega’s.

Rechten en plichten

Ook blijkt dit jaar weer dat veel vakantiewerkers niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Zo denkt 23% van de vakantiekrachten dat zij geen recht hebben op vakantiegeld. Nog eens 21% heeft geen idee. Jongeren zijn het minst geïnformeerd over de cao, de opbouw van het aantal vakantiedagen en het maximum bij te verdienen bedrag. Werkgevers zijn verplicht hen goed in te lichten, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Vakantiewerkbezoeken

FNV Jong trekt er ook deze zomer weer op uit om vakantiewerkers in het zonnetje te zetten en ze te informeren over hun rechten en plichten. Ze bezoeken verschillende sectoren, zoals een verzorgingstehuis, een pretpark en de leverancier van schoolboeken. Wellens: ‘Werkgevers beloven vaak het vakantiegeld later uit te betalen, maar doen dat vervolgens nooit meer. Wees daar scherp op. Ook worden jongeren opgeroepen om te werken maar vervolgens naar huis gestuurd. Ze weten vaak niet dat ze toch recht hebben op uitbetaling.’

Categorie:
Provincie: