vrijdag, 27. maart 2020 - 16:52 Update: 27-03-2020 17:14

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers komende week van start

gemeente-scherm-balie-bonnetje
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vrijdag bekendgemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa (vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat stelt zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Inkomen en kapitaal

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): 'Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen.'

Aanvragen snel afhandelen en uitbetalen

Peter Heijkoop (VNG): 'Wij zien dat veel van onze inwoners met een kleine onderneming, zoals zzp'ers, door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Met alle partijen is hard gewerkt aan een regeling die eenvoudig, uitvoerbaar en verantwoord is. De meeste gemeenten hebben de loketten al geopend en, nu de inhoud van de regeling duidelijk is, wordt alles op alles gezet om de aanvragen snel af te handelen en uit te betalen'.

Erik Dannenberg (voorzitter Divosa): 'Samen met SZW, VNG en gemeenten is het ons gelukt om in recordtempo een praktische en snel uitvoerbare regeling te maken. We willen onze inwoners ondersteunen zodat zij rond kunnen komen en niet in de schulden belanden. Komende tijd blijven we de vinger aan de pols houden bij de uitvoering in gemeenten.'

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Onder sociale minimum

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: