dinsdag, 12. mei 2020 - 10:29

Stijging consumentenprijzen in april lager

Benzineprijs
Foto: fbf
Den Haag

Consumentengoederen en -diensten waren in april 1,2 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In maart was de inflatie van de consumentenprijzen 1,4 procent. De daling in april komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine.

Prijsdaling motorbrandstoffen zet door

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een drukkend effect op de inflatie van de consumentenprijzen. Motorbrandstoffen waren in april 13,4 procent goedkoper dan een jaar eerder, in maart was de prijsdaling 4,1 procent. Benzine kostte in april gemiddeld 1,47 euro per liter en is na september 2016 niet zo goedkoop geweest. De prijs lag 13,8 procent lager dan vorig jaar. In maart was de prijs op jaarbasis 3,3 procent lager.

Prijsstijging Nederland hoger dan eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 1,0 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat nog 1,1 procent. De prijsstijging in de eurozone nam af van 0,7 procent in maart naar 0,4 procent in april.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. 

Prijzendashboard

De consumentenprijsindex is één van de belangrijkste inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Implicaties coronacrisis op de consumentenprijzen in april

Door de overheidsmaatregelen waren de diensten van onder meer vliegmaatschappijen, restaurants en kappers vrijwel niet beschikbaar in april. Hierdoor zijn er voor veel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 14 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht. 

Categorie:
Provincie: